İstanbul Hava Durumu
Anket
4. Sayısını yayınladığımız Ata 2 Yaşam Bültenimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 17,9319   17,9642
EURO 18,3329   18,3659
       
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
TAPUMUZU İSTİYORUZ.... HAKKIMIZI ARIYORUZ...
 
 

Sayın   Recep  Tayyip Erdoğan ;

Sayın Cumhurbaşkanımız..

Bizler  2754  ortaklı, dar gelirli     vatandaşların   oluşturduğu ve yaklaşık 20.000 kişinin yaşadığı  İstanbul ve  Türkiye!nin  en  büyük   toplu  konut  projesinin  ortaklarıyız.

Alınterimizle oluşturduğumuz  birikimlerimiz  ile  ortak  olduğumuz Kooperatifimizce   İstanbul İli  Üsküdar  İlçesi   Çengelköy  Mevkii  1038 Ada  88  Parselde   kaim  64 Hektar  arazi  Tapu  Maliki  Osman Jular’dan Üsküdar  tapu Müdürlüğünden  gerçekleşen  satış ile  bedeli    ödenmek suretiyle 1985 yılında satın alınmış  ve   şahsınızın  İstanbul  Büyükşehir  Belediye  Başkanı olduğu  dönemde   onaylanan   projelerimiz ve  inşaat  ruhsatı ile  inşaatlarımıza  başlanmıştır. Bu satış sırasında tapu kaydı üzerinde satışı engelleyecek bir kayıt  bulunmadığı gibi  bilgilendirme mahiyetinde bir  şerh de  kesinlikle  bulunmamaktadır.

Ancak  İnşaatlar tamamlandıktan  ve konutlar oturuma açıldıktan  çok sonra  Maliye Hazinesi tarafından Kooperatife   karşı  1038 Ada   88   Parsel ile ilgili   olarak Üsküdar  2. Asliye  Hukuk  mahkemesi   1988/1094   Esas   sayılı   Tapu  iptal  ve  tescil  davası  açılmış,  Mahkemenin 1988/1094   Esas, 1998/     sayılı  karar  ile  185 Pafta, 1038 Ada, 88 Parselin ifrazı sonucu ortaya çıkan  102 ve 103 parsel sayılı taşınmazların Kooperatif adına  olan tapu  kaydının iptali ile  2/B  gerekçesiyle Hazine adına tesciline karar verilmiştir.

Bu süreçte  Ata2  ortakları  Devlet tarafından mağduriyetlerinin yasal düzenlemeler ile giderileceği  sözü ile  ne Avrupa insan hakları mahkemesine  başvurmuş    nede   bu mağduriyetlerini  devlete  karşı propaganda konusu etmiştir. Zira Ata  2 ortakları   dar gelirli,  alınteri ile   kazanan, yasalara saygılı, Türkiye Cumhuriyeti  devletinin her   organına  güvenen ve  inanan ve bir gün haklarının teslim edileceğini öngören   vatandaşlardır.

Nitekim    yıllar sonra  sizinde önderliğinizde Türkiye  Cumhuriyeti  Yasama ve  Yürütme  organları   Ata 2 ortaklarının da  aralarında bulunduğu 2/b  mağdurlarının durumunu  dikkate almış ve 19.04.2012   tarih , 6292  sayılı   Orman   Kanunu    ile   tapumuzun  bedelsiz  iadesine  karar   vermiştir.

Kooperatifimizce  tapusu iptal edilen   102 parselin   kooperatifimize  bedelsiz  iadesi  için 09.05.2012 tarih, 47 sayı  ile  İstanbul Defterdarlığına resmi başvurularımız yapılmış ve  başvurumuz  sonucunda   Sayın  Maliye  Bakanımız  Mehmet Şimşek’in olurunu içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246 sayılı yazısı ile TAPUDA KİŞİLER ARASINDA TEDAVÜL GÖREN TAŞINMAZLARIN 2/B OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLEREK HAZİNE ADINA  TESCİL EDİLMESİNİN İYİNİYETLE KAZANIM HAKKINI İHLAL ETMESİ VE DEVLETE GÜVEN İLKESİ İLE BAĞDAŞMAMASI dikkate alınarak  İstanbul ili  Üsküdar İlçesi Çengelköy  Mah. 1038 Ada 455.207,25 m2 102 parselin eski kayıt maliki S.S.Ata 2 Konut  Yapı  Kooperatifine 6292 sayılı kanunun 7. maddesine göre iadesine karar verilmiştir.

Ata 2 ortaklarının hakkını teslim eden bu karar sonrası    iade  işlemi konusunda   çalışmalar başlamış ancak  İstanbul Defterdarlığının  gecikmeli  ve sorumsuz davranması sebebiyle iade işlemleri  oldukça  yavaş ilerlemiş ve   iade  kararından  1 yıl sonra   tam iade işlemleri tamamlanmak üzere iken  söz konusu arazi üzerinde işgalci olan ve  hiçbir yasal hakkı bulunmayan gecekonducuların açtığı ve    kooperatife iade işlemleri ile ilgisi olmayan    davalar  ve yine kooperatife iadeyi durdurmayan İhtiyati tedbir kararları gerekçe  göstererek iade işlemleri durdurulmuştur. Kaldı ki,  gecekonducuların işgali altında olan alan tabi olduğumuz Bölge İmar Planlarımız  gereği  Kamusal  Terk alanlarımız  olup Kamuya bırakmakla yükümlü olduğumuz bu alan üzerinde Ata 2 olarak bir karış toprak talebimiz dahi bulunmamaktadır. Zira bu konuda verilmiş resmi taahhütlerimizde bulunmaktadır, tek amacımızın brüt emsalimizin bozulmamasıdır.

Yani  Ata 2  Ortakları    Yasama ve  Yürütme  organlarının düzenlemeleri ve Maliye  Bakanlığının  11.02.2015   tarihli iade kararına rağmen   İstanbul Defterdarlığının  hatalı işlem ve işleyişleri sebebi ile     2  yıldır  tapusunu alamamakta ve   uygulamaya da   Kooperatifimize iade  işlemlerini    durdurmayan, alakasız bir ihtiyati tedbir kararı dayanak gösterilmektedir. 

Israrla belirtmek isteriz ki   ortada  1038 Ada 102 parselin  Ata 2 konut  Yapı Kooperatifine iadesi ni içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı   kararının  yürütmesini durduran veya iptal eden bir yargı kararı bulunmamaktadır.  Buna rağmen  İstanbul Defterdarlığı  görevini   yapmayarak  tarafımızın ağır mağduriyetine yol açmakta    arazimizi iade etmeyerek    6292 sayılı  yasayı  ve  Maliye  bankalığı iade kararını yok saymaktadır.   

Söz konusu tapunun kooperatifimize iadesi konusunda Üsküdar Belediye Başkanlığınca  da  çaba  gösterilmekte   ancak   İstanbul Defterdarlığı   tüm  çabaları   karşılıksız  ve sonuçsuz bırakmaktadır. Konu ile ilgili olarak Üsküdar Belediye Başkanlığınca  işgal altında olan alandaki çarpık kentleşme  ve binaların deprem riski  yoğunlukla dile getirilmektedir. Zira söz konusu arazi üzerindeki gecekonduların çoğu niteliksiz, baraka tarzı yapılar olup deprem ve afet riski altındadır.

2754 Ata 2 ortağının tapu kayıtlarına ve devlete güven ilkesi ile  bedelini ödeyerek satın aldığı  tapunun iptalinin üzerinden 20 yıl geçmiştir.  O gün doğan Ata 2 çocukları bugün yetişkin oy kullanma hakkına sahip vatandaşlardır.  O gün ortak olan ve alınteri ile kazandığı 3 kuruşu bu arsaya yatıran Ata 2  kadın ve  erkeklerinin   bir kısmı vefat etmiş, bir kısmı  yaşlandığı için çalışamaz   hale gelmiş bir kısmı da dayanamayıp cüzi bedellere satarak  gitmiştir.  

Bu Ata 2 liler  20 yıl önce  tapuları iptal olduğunda   gelin devlete dava açın, Avrupa  mahkemelerinde çok büyük tazminatlar alırısınız  diyen  kapısına gelen   kişileri yok saymış ,  Ben haklıyım , Bu Devlet benim  tapumu verecektir,  Devletime  neden dava  açayım , Avrupa mahkemeleri  mi  benim  devletimi yargılayacak diyerek  genel kurul kararları almış ve köyüm yandı tazminat , yerimden sürüldüm tazminat , adil yargılanma hakkım ihlal edildi   diyen onlarca  dava açma örneğine rağmen   sessizce beklemiştir.

Ve nihayet Devlet  Ata 2lileri haklı görmüş   ve  tapusunun bedelsiz iadesine karar vermiştir.

Ama bu karar İstanbul defterdarlığınca 2 yıldır uygulanmamakta  ve  haklı-meşru Ata 2 lilere   rağmen   devletin toprağını   sorgusuz sualsiz işgal eden  işgalciler   lehine  hareket edilmektedir. Konu ile ilgili olarak Sayın  Üsküdar  Belediye  Başkanımızdan da  bilgi  almanız   mümkündür.

 Kaldı ki, gecekonducuların işgali altında olan alan yasal terk alanımızdır tapuyu alır almaz yasal terkimizi yapacağız,  işgalciler ile ilgili sorun belediye tarafından çözülmesi gereken bir konudur. Bölge İmar Planlarında bu sorunun çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Kaldı ki aynı durumda olan çevremizdeki diğer kooperatiflerin tapuları verilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız;

Sesimizi Duyun…

Sizden  bu hukuksuzluğa , haksızlığa  bir dur  demenizi, İstanbul defterdarlığının  Yasama  ve yürütme  organlarının   kararını yok sayma girişimine bir dur demenizi, hakkımızın verilmesi için olayı incelemeye alarak   6292 sayılı yasa   gereğince Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı kararı gereğince 1038 Ada 102 parselin   S.S. Ata 2 Kooperatifine iade işlemlerinin  ivedi olarak  sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Adı – Soyadı       :

T.C. Kimlik No    :

İmza                      :

 

 

Sayın Başbakanımız  ;

Sayın   Binali Yıldırım,

Bizler  2754  ortaklı, dar gelirli     vatandaşların   oluşturduğu ve yaklaşık 20.000 kişinin yaşadığı  İstanbul ve  Türkiye!nin  en  büyük   toplu  konut  projesinin  ortaklarıyız.

Alınterimizle oluşturduğumuz  birikimlerimiz ile  ortak  olduğumuz Kooperatifimizce   İstanbul İli  Üsküdar  İlçesi   Çengelköy  Mevkii  1038 Ada  88  Parselde   kaim  64 Hektar  arazi  Tapu  Maliki  Osman Jular’dan Üsküdar  tapu Müdürlüğünden  gerçekleşen  satış ile  bedeli    ödenmek suretiyle 1985 yılında satın alınmış  ve   kamu kurumlarınca   onaylanan   projelerimiz ve  inşaat  ruhsatı ile  inşaatlarımıza  başlanmıştır. Bu satış sırasında  tapu kaydı üzerinde satışı engelleyecek  bir kayıt  bulunmadığı gibi  bilgilendirme mahiyetinde bir  şerh de  kesinlikle  bulunmamaktadır.

Ancak İnşaatlar tamamlandıktan  ve konutlar oturuma açıldıktan  çok sonra  Maliye Hazinesi tarafından Kooperatife   karşı  1038 Ada   88   Parsel ile ilgili   olarak Üsküdar  2. Asliye  Hukuk  mahkemesi   1988/1094   Esas   sayılı   Tapu  iptal  ve  tescil  davası  açılmış,  Mahkemenin 1988/1094   Esas, 1998/     sayılı  karar  ile  185 Pafta, 1038 Ada, 88 Parselin ifrazı sonucu ortaya çıkan  102 ve 103 parsel sayılı taşınmazların Kooperatif adına  olan tapu  kaydının iptali ile  2/B  gerekçesiyle Hazine adına tesciline karar verilmiştir.

Bu süreçte  Ata2  ortakları  Devlet tarafından mağduriyetlerinin yasal düzenlemeler ile giderileceği  sözü ile  ne Avrupa insan hakları mahkemesine  başvurmuş    nede   bu mağduriyetlerini  devlete  karşı propaganda konusu etmiştir. Zira Ata  2 ortakları   dar gelirli, alın teri ile   kazanan, yasalara saygılı, Türkiye Cumhuriyeti  devletinin her   organına  güvenen ve  inanan ve bir gün haklarının teslim edileceğini öngören   vatandaşlardır.

Nitekim yıllar sonra Türkiye Cumhuriyeti Yasama ve Yürütme organları Ata 2 ortaklarının da aralarında bulunduğu 2/b  mağdurlarının durumunu  dikkate almış ve 19.04.2012   tarih,6292  sayılı   Orman   Kanunu    ile   tapumuzun  bedelsiz  iadesine  karar   vermiştir.

Kooperatifimizce  tapusu iptal edilen   102 parselin   kooperatifimize  bedelsiz  iadesi  için 09.05.2012 tarih, 47 sayı  ile  İstanbul Defterdarlığına resmi başvurularımız yapılmış ve  başvurumuz  sonucunda   Sayın  Maliye  Bakanımız  Mehmet Şimşek’in olurunu içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246 sayılı yazısı ile TAPUDA KİŞİLER ARASINDA TEDAVÜL GÖREN TAŞINMAZLARIN 2/B OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLEREK HAZİNE ADINA TESCİL EDİLMESİNİN İYİNİYETLE KAZANIM HAKKINI İHLAL ETMESİ VE DEVLETE GÜVEN İLKESİ İLE BAĞDAŞMAMASI dikkate alınarak  İstanbul ili  Üsküdar İlçesi Çengelköy  Mah. 1038 Ada 455.207,25 m2 102 parselin eski kayıt maliki S.S.Ata 2 Konut  Yapı  Kooperatifine 6292 sayılı kanunun 7. maddesine göre iadesine karar verilmiştir.

Ata 2 ortaklarının hakkını teslim eden bu karar sonrası iade işlemi konusunda çalışmalar başlamış ancak  İstanbul Defterdarlığının  gecikmeli  ve sorumsuz davranması sebebiyle iade işlemleri  oldukça  yavaş ilerlemiş ve   iade  kararından  1 yıl sonra   tam iade işlemleri tamamlanmak üzere iken  söz konusu arazi üzerinde işgalci olan ve  hiçbir yasal hakkı bulunmayan gecekonducuların açtığı ve    kooperatife iade işlemleri ile ilgisi olmayan    davalar  ve yine kooperatife iadeyi durdurmayan İhtiyati tedbir kararları gerekçe  göstererek iade işlemleri durdurulmuştur. Kaldı ki  gecekonducuların işgali altında olan   alan  tabi olduğumuz Bölge İmar Planlarımız  gereği  Kamusal  Terk alanlarımız  olup Kamuya bırakmakla yükümlü olduğumuz bu alan üzerine Ata 2 olarak bir karış toprak talebimiz dahi bulunmamaktadır. Zira bu konuda verilmiş resmi taahhütlerimizde bulunmaktadır, tek amacımızın brüt emsalimizin bozulmamasıdır.

Yani Ata 2 Ortakları Yasama ve Yürütme  organlarının düzenlemeleri ve Maliye  Bakanlığının  11.02.2015   tarihli iade kararına rağmen   İstanbul Defterdarlığının  hatalı işlem ve işleyişleri sebebi ile 2  yıldır  tapusunu alamamakta ve   uygulamaya da   Kooperatifimize iade  işlemlerini    durdurmayan, alakasız bir ihtiyati tedbir kararı dayanak gösterilmektedir. 

Israrla belirtmek isteriz ki   ortada  1038 Ada 102 parselin  Ata 2 konut  Yapı Kooperatifine iadesi ni içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı   kararının  yürütmesini durduran veya iptal eden bir yargı kararı bulunmamaktadır.  Buna rağmen  İstanbul Defterdarlığı  görevini   yapmayarak  tarafımızın ağır mağduriyetine yol açmakta    arazimizi iade etmeyerek    6292 sayılı  yasayı  ve  Maliye  bankalığı iade kararını yok saymaktadır.   

Söz konusu tapunun kooperatifimize iadesi konusunda Üsküdar Belediye  Başkanlığınca  da  çaba  gösterilmekte   ancak   İstanbul Defterdarlığı   tüm  çabaları   karşılıksız  ve sonuçsuz bırakmaktadır. Konu ile ilgili olarak Üsküdar Belediye Başkanlığınca  işgal altında olan alandaki çarpık kentleşme  ve binaların deprem riski  yoğunlukla dile getirilmektedir. Zira söz konusu arazi üzerindeki gecekonduların çoğu niteliksiz, baraka tarzı yapılar olup deprem ve afet riski altındadır.

2754 Ata 2 ortağının tapu kayıtlarına ve devlete güven ilkesi ile  bedelini ödeyerek satın aldığı  tapunun iptalinin üzerinden 20 yıl geçmiştir.  O gün doğan Ata 2 çocukları bu gün yetişkin oy kullanma hakkına sahip vatandaşlardır.  O gün ortak olan ve alınteri ile kazandığı 3 kuruşu bu arsaya yatıran Ata 2  kadın ve  erkeklerinin    bir kısmı vefat etmiş, bir kısmı  yaşlandığı için çalışamaz   hale gelmiş bir kısmı da dayanamayıp cüzi bedellere satarak  gitmiştir.  

Bu Ata 2 liler  20 yıl önce  tapuları iptal olduğunda “ gelin devlete dava açın ,Avrupa  mahkemelerinde çok büyük tazminatlar alırısınız”  diyerek  kapısına gelen   kişileri yok saymış ,  Ben haklıyım , Bu Devlet benim  tapumu verecektir,  Devletime  neden dava  açayım , Avrupa mahkemeleri  mi  benim  devletimi yargılayacak diyerek  genel kurul kararları almış ve köyüm yandı tazminat , yerimden sürüldüm tazminat , adil yargılanma hakkım ihlal edildi   diyen onlarca  dava açma örneğine rağmen   sessizce beklemiştir.

Ve nihayet Devlet  Ata 2 lileri haklı görmüş   ve  tapusunun bedelsiz iadesine karar vermiştir.

Ama bu karar  İstanbul defterdarlığınca 2 yıldır uygulanmamakta  ve  haklı-meşru Ata 2 lilere   rağmen   devletin toprağını   sorgusuz sualsiz işgal eden  işgalciler   lehine  hareket edilmektedir. Konu ile ilgili olarak Sayın  Üsküdar  Belediye  Başkanımızdan da  bilgi  almanız   mümkündür.

Kaldı ki, gecekonducuların işgali altında olan alan yasal terk alanımızdır tapuyu alır almaz yasal terkimizi yapacağız,  işgalciler ile ilgili sorun belediye tarafından çözülmesi gereken bir konudur. Bölge İmar Planlarında bu sorunun çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Kaldı ki aynı durumda olan çevremizdeki diğer kooperatiflerin tapuları verilmiştir.

Sayın  Başbakanımız  ;

Artık  yeter…

Sizden  bu hukuksuzluğa, haksızlığa  bir dur  demenizi, İstanbul defterdarlığının  Yasama  ve yürütme  organlarının   kararını yok sayma girişimine bir dur demenizi,  hakkımız olanın verilmesi için  olayı incelemeye alarak   6292 sayılı yasa   gereğince Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı kararı gereğince 1038 Ada 102 parselin   S.S. Ata 2 Kooperatifine iade işlemlerinin  ivedi olarak  sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Adı – Soyadı       :

T.C. Kimlik No     :

İmza                    :

 

 

Sayın    Bakanımız ;

Sayın  Naci Ağbal

Bizler  2754  ortaklı , dar gelirli     vatandaşların   oluşturduğu ve yaklaşık 20.000 kişinin yaşadığı  İstanbul ve  Türkiye!nin  en  büyük   toplu  konut  projesinin  ortaklarıyız  ve  Bakanlığınıza  bağlı  olarak  faaliyet sürdürmekteyiz.

Alınterimizle  oluşturduğumuz   birikimlerimiz  ile  ortak  olduğumuz Kooperatifimizce   İstanbul İli  Üsküdar  İlçesi   Çengelköy  Mevkii  1038 Ada  88  Parselde   kaim  64 Hektar  arazi  Tapu  Maliki  Osman Jular  dan Üsküdar  tapu Müdürlüğünden  gerçekleşen  satış ile  bedeli    ödenmek suretiyle 1985 yılında satın alınmış  ve   kamu kurumlarınca   onaylanan   projelerimiz ve  inşaat  ruhsatı ile  inşaatlarımıza  başlanmıştır. Bu satış sırasında  tapu kaydı üzerinde satışı engelleyecek  bir kayıt  bulunmadığı gibi  bilgilendirme mahiyetinde bir  şerh de  kesinlikle  bulunmamaktadır.

Ancak  İnşaatlar tamamlandıktan  ve konutlar oturuma açıldıktan  çok sonra  Maliye Hazinesi tarafından Kooperatife   karşı  1038 Ada   88   Parsel ile ilgili   olarak Üsküdar  2. Asliye  Hukuk  mahkemesi   1988/1094   Esas   sayılı   Tapu  iptal  ve  tescil  davası  açılmış,  Mahkemenin 1988/1094   Esas, 1998/     sayılı  karar  ile  185 Pafta, 1038 Ada, 88 Parselin ifrazı sonucu ortaya çıkan  102 ve 103 parsel sayılı taşınmazların Kooperatif adına  olan tapu  kaydının iptali ile  2/B  gerekçesiyle Hazine adına tesciline karar verilmiştir.

Bu süreçte  Ata2  ortakları  Devlet tarafından mağduriyetlerinin yasal düzenlemeler ile giderileceği  sözü ile  ne Avrupa insan hakları mahkemesine  başvurmuş    nede   bu mağduriyetlerini  devlete  karşı propaganda konusu etmiştir. Zira Ata  2 ortakları   dar gelirli, alınteri ile   kazanan, yasalara saygılı, Türkiye Cumhuriyeti  devletinin her   organına  güvenen ve  inanan ve bir gün haklarının teslim edileceğini öngören   vatandaşlardır.

Nitekim    yıllar sonra  Türkiye  Cumhuriyeti  Yasama ve  Yürütme  organları   Ata 2 ortaklarının da  aralarında bulunduğu 2/b  mağdurlarının durumunu  dikkate almış ve 19.04.2012   tarih , 6292  sayılı   Orman   Kanunu    ile   tapumuzun  bedelsiz  iadesine  karar   vermiştir.

Kooperatifimizce  tapusu iptal edilen   102 parselin   kooperatifimize  bedelsiz  iadesi  için 09.05.2012 tarih, 47 sayı  ile  İstanbul Defterdarlığına resmi başvurularımız yapılmış ve  başvurumuz  sonucunda   Sayın  Maliye  Bakanımız  Mehmet Şimşek’in olurunu içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246 sayılı yazısı ile TAPUDA KİŞİLER ARASINDA TEDAVÜL GÖREN TAŞINMAZLARIN 2/B OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLEREK HAZİNE ADINA  TESCİL EDİLMESİNİN İYİNİYETLE KAZANIM HAKKINI İHLAL ETMESİ VE DEVLETE GÜVEN İLKESİ İLE BAĞDAŞMAMASI dikkate alınarak  İstanbul ili  Üsküdar İlçesi Çengelköy  Mah. 1038 Ada 455.207,25 m2 102 parselin eski kayıt maliki S.S.Ata 2 Konut  Yapı  Kooperatifine 6292 sayılı kanunun 7. maddesine göre iadesine karar verilmiştir.

Ata 2 ortaklarının hakkını teslim eden bu karar sonrası iade işlemi konusunda çalışmalar başlamış ancak  İstanbul Defterdarlığının  gecikmeli  ve sorumsuz davranması sebebiyle iade işlemleri  oldukça  yavaş ilerlemiş ve   iade  kararından  1 yıl sonra   tam iade işlemleri tamamlanmak üzere iken  söz konusu arazi üzerinde işgalci olan ve  hiçbir yasal hakkı bulunmayan gecekonducuların açtığı ve    kooperatife iade işlemleri ile ilgisi olmayan    davalar  ve yine kooperatife iadeyi durdurmayan İhtiyati tedbir kararları gerekçe  göstererek iade işlemleri durdurulmuştur. Kaldı ki,  gecekonducuların işgali altında olan ve tabi olduğumuz Bölge İmar Planlarımız  gereği  Kamusal  Terk alanlarımız  olup Kamuya bırakmakla yükümlü olduğumuz bu alan üzerine Ata 2 olarak bir karış toprak talebimiz dahi bulunmamaktadır. Zira bu konuda verilmiş resmi taahhütlerimizde bulunmaktadır, tek amacımızın brüt emsalimizin bozulmamasıdır.

Yani  Ata 2  Ortakları    Yasama ve  Yürütme  organlarının düzenlemeleri ve Maliye  Bakanlığının  11.02.2015   tarihli iade kararına rağmen   İstanbul Defterdarlığının  hatalı işlem ve işleyişleri sebebi ile     2  yıldır  tapusunu alamamakta ve   uygulamaya da   Kooperatifimize iade  işlemlerini    durdurmayan, alakasız bir ihtiyati tedbir kararı dayanak gösterilmektedir. 

Israrla belirtmek isteriz ki   ortada  1038 Ada 102 parselin  Ata 2 konut  Yapı Kooperatifine iadesi ni içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı   kararının  yürütmesini durduran veya iptal eden bir yargı kararı bulunmamaktadır.  Buna rağmen  İstanbul Defterdarlığı  görevini   yapmayarak  tarafımızın ağır mağduriyetine yol açmakta    arazimizi iade etmeyerek    6292 sayılı  yasayı  ve  Maliye  bankalığı iade kararını yok saymaktadır.    . Konu ile ilgili olarak Üsküdar Belediye Başkanlığınca işgal altında olan alandaki çarpık kentleşme ve binaların deprem riski  yoğunlukla dile getirilmektedir. Zira söz konusu arazi üzerindeki gecekonduların çoğu niteliksiz, baraka tarzı yapılar olup deprem ve afet riski altındadır.

Söz konusu tapunun kooperatifimize iadesi konusunda Üsküdar Belediye  Başkanlığınca  da  çaba  gösterilmekte   ancak   İstanbul Defterdarlığı   tüm  çabaları   karşılıksız  ve sonuçsuz bırakmaktadır. Konu ile ilgili olarak Üsküdar Belediye Başkanlığınca  işgal altında olan alandaki çarpık kentleşme  ve binaların deprem riski  yoğunlukla dile getirilmektedir. Zira söz konusu arazi üzerindeki gecekonduların çoğu niteliksiz, baraka tarzı yapılar olup deprem ve afet riski altındadır.

2754 Ata 2 ortağının tapu kayıtlarına  ve devlete  güven ilkesi ile  bedelini ödeyerek satın aldığı  tapunun iptalinin üzerinden 20 yıl geçmiştir.  O gün doğan  Ata 2çocujkları bu gün   yetişkin  oy kullanma hakkına sahip vatandaşlardır.  O gün ortak olan ve alınteri  ile kazandığı 3 kuruşu  bu arsaya yatıran  Ata 2  kadın ve  erkeklerinin    bir kısmı vefat etmiş, bir kısmı  yaşlandığı için çalışamaz   hale gelmiş bir kısmı da dayanamayıp cüzi bedellere satarak  gitmiştir.  

Bu Ata 2 liler  20 yıl önce  tapuları iptal olduğunda   gelin devlete dava açın, Avrupa  mahkemelerinde çok büyük tazminatlar alırısınız  diyen  kapısına gelen   kişileri yok saymış, Ben “haklıyım, Bu Devlet benim  tapumu verecektir,  Devletime  neden dava  açayım, Avrupa mahkemeleri  mi  benim  devletimi yargılayacak “diyerek  genel kurul kararları almış ve köyüm yandı tazminat , yerimden sürüldüm tazminat , adil yargılanma hakkım ihlal edildi   diyen onlarca  dava açma örneğine rağmen   sessizce beklemiştir.

Ve nihayet Devlet  Ata 2 lileri haklı görmüş   ve  tapusunun bedelsiz iadesine karar vermiştir.

Ama bu karar  İstanbul defterdarlığınca 2 yıldır uygulanmamakta  ve  haklı-meşru Ata 2 lilere   rağmen   devletin toprağını   sorgusuz sualsiz işgal eden  işgalciler   lehine  hareket edilmektedir. Konu ile ilgili olarak Sayın  Üsküdar  Belediye  Başkanımızdan da  bilgi  almanız   mümkündür.

 Kaldı ki,  gecekonducuların işgali altında olan alan yasal terk alanımızdır tapuyu alır almaz yasal terkimizi yapacağız,  işgalciler ile ilgili sorun belediye tarafından çözülmesi gereken bir konudur. Bölge İmar Planlarında bu sorunun çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Kaldı ki, aynı durumda olan çevremizdeki diğer kooperatiflerin tapuları verilmiştir.

Sayın  Bakanımız  ;

Artık  yeter…

Sizden  bu hukuksuzluğa, haksızlığa  bir dur  demenizi, İstanbul defterdarlığının  Yasama  ve yürütme  organlarının   kararını yok sayma girişimine bir dur demenizi,  hakkımız olanın verilmesi için  olayı incelemeye alarak   6292 sayılı yasa   gereğince Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı kararı gereğince 1038 Ada 102 parselin   S.S. Ata 2 Kooperatifine iade işlemlerinin  ivedi olarak  sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Adı Soyadı             :

T.C. No                  :

İMZA                    :

 

 

Sayın    Bakanımız ;

Sayın  Mehmet Özhaseki

Bizler  2754  ortaklı , dar gelirli     vatandaşların   oluşturduğu ve yaklaşık 20.000 kişinin yaşadığı  İstanbul ve  Türkiye!nin  en  büyük   toplu  konut  projesinin  ortaklarıyız  ve  Bakanlığınıza  bağlı  olarak  faaliyet sürdürmekteyiz.

Alınterimizle  oluşturduğumuz   birikimlerimiz  ile  ortak  olduğumuz Kooperatifimizce   İstanbul İli  Üsküdar  İlçesi   Çengelköy  Mevkii  1038 Ada  88  Parselde   kaim  64 Hektar  arazi  Tapu  Maliki  Osman Jular  dan Üsküdar  tapu Müdürlüğünden  gerçekleşen  satış ile  bedeli    ödenmek suretiyle 1985 yılında satın alınmış  ve   kamu kurumlarınca   onaylanan   projelerimiz ve  inşaat  ruhsatı ile  inşaatlarımıza  başlanmıştır. Bu satış sırasında  tapu kaydı üzerinde satışı engelleyecek  bir kayıt  bulunmadığı gibi  bilgilendirme mahiyetinde bir  şerh de  kesinlikle  bulunmamaktadır.

Ancak  İnşaatlar tamamlandıktan  ve konutlar oturuma açıldıktan  çok sonra  Maliye Hazinesi tarafından Kooperatife   karşı  1038 Ada   88   Parsel ile ilgili   olarak Üsküdar  2. Asliye  Hukuk  mahkemesi   1988/1094   Esas   sayılı   Tapu  iptal  ve  tescil  davası  açılmış,  Mahkemenin 1988/1094   Esas, 1998/     sayılı  karar  ile  185 Pafta, 1038 Ada, 88 Parselin ifrazı sonucu ortaya çıkan  102 ve 103 parsel sayılı taşınmazların Kooperatif adına  olan tapu  kaydının iptali ile  2/B  gerekçesiyle Hazine adına tesciline karar verilmiştir .

Bu süreçte  Ata2  ortakları  Devlet tarafından mağduriyetlerinin yasal düzenlemeler ile giderileceği  sözü ile  ne Avrupa insan hakları mahkemesine  başvurmuş    nede   bu mağduriyetlerini  devlete  karşı propaganda konusu etmiştir. Zira Ata  2 ortakları   dar gelirli, alınteri ile   kazanan, yasalara saygılı, Türkiye Cumhuriyeti  devletinin her   organına  güvenen ve  inanan ve bir gün haklarının teslim edileceğini öngören   vatandaşlardır.

Nitekim    yıllar sonra  Türkiye  Cumhuriyeti  Yasama ve  Yürütme  organları   Ata 2 ortaklarının da  aralarında bulunduğu 2/b  mağdurlarının durumunu  dikkate almış ve 19.04.2012   tarih , 6292  sayılı   Orman   Kanunu    ile   tapumuzun  bedelsiz  iadesine  karar   vermiştir.

Kooperatifimizce  tapusu iptal edilen   102 parselin   kooperatifimize  bedelsiz  iadesi  için 09.05.2012 tarih, 47 sayı  ile  İstanbul Defterdarlığına resmi başvurularımız yapılmış ve  başvurumuz  sonucunda   Sayın  Maliye  Bakanımız  Mehmet Şimşek’in olurunu içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246 sayılı yazısı ile TAPUDA KİŞİLER ARASINDA TEDAVÜL GÖREN TAŞINMAZLARIN 2/B OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLEREK HAZİNE ADINA  TESCİL EDİLMESİNİN İYİNİYETLE KAZANIM HAKKINI İHLAL ETMESİ VE DEVLETE GÜVEN İLKESİ İLE BAĞDAŞMAMASI dikkate alınarak  İstanbul ili  Üsküdar İlçesi Çengelköy  Mah. 1038 Ada 455.207,25 m2 102 parselin eski kayıt maliki S.S.Ata 2 Konut  Yapı  Kooperatifine 6292 sayılı kanunun 7. maddesine göre iadesine karar verilmiştir.

Ata 2 ortaklarının hakkını teslim eden bu karar sonrası iade işlemi konusunda çalışmalar başlamış ancak  İstanbul Defterdarlığının  gecikmeli  ve sorumsuz davranması sebebiyle iade işlemleri  oldukça  yavaş ilerlemiş ve   iade  kararından  1 yıl sonra   tam iade işlemleri tamamlanmak üzere iken  söz konusu arazi üzerinde işgalci olan ve  hiçbir yasal hakkı bulunmayan gecekonducuların açtığı ve    kooperatife iade işlemleri ile ilgisi olmayan    davalar  ve yine kooperatife iadeyi durdurmayan İhtiyati tedbir kararları gerekçe  göstererek iade işlemleri durdurulmuştur. Kaldı ki,  gecekonducuların işgali altında olan ve tabi olduğumuz Bölge İmar Planlarımız  gereği  Kamusal  Terk alanlarımız  olup Kamuya bırakmakla yükümlü olduğumuz bu alan üzerine Ata 2 olarak bir karış  toprak talebimiz dahi bulunmamaktadır. Zira bu konuda verilmiş resmi taahhütlerimizde bulunmaktadır, tek amacımızın brüt emsalimizin bozulmamasıdır.

Yani  Ata 2  Ortakları    Yasama ve  Yürütme  organlarının düzenlemeleri ve Maliye  Bakanlığının  11.02.2015   tarihli iade kararına rağmen   İstanbul Defterdarlığının  hatalı işlem ve işleyişleri sebebi ile     2  yıldır  tapusunu alamamakta ve   uygulamaya da   Kooperatifimize iade  işlemlerini    durdurmayan, alakasız bir ihtiyati tedbir kararı dayanak gösterilmektedir. 

Israrla belirtmek isteriz ki   ortada  1038 Ada 102 parselin  Ata 2 konut  Yapı Kooperatifine iadesi ni içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı   kararının  yürütmesini durduran veya iptal eden bir yargı kararı bulunmamaktadır.  Buna rağmen  İstanbul Defterdarlığı  görevini   yapmayarak  tarafımızın ağır mağduriyetine yol açmakta    arazimizi iade etmeyerek    6292 sayılı  yasayı  ve  Maliye  bankalığı iade kararını yok saymaktadır.    . Konu ile ilgili olarak Üsküdar Belediye Başkanlığınca işgal altında olan alandaki çarpık kentleşme ve binaların deprem riski  yoğunlukla dile getirilmektedir. Zira söz konusu arazi üzerindeki gecekonduların çoğu niteliksiz, baraka tarzı yapılar olup deprem ve afet riski altındadır.

Söz konusu tapunun kooperatifimize iadesi konusunda Üsküdar Belediye  Başkanlığınca  da  çaba  gösterilmekte   ancak   İstanbul Defterdarlığı   tüm  çabaları   karşılıksız  ve sonuçsuz bırakmaktadır. Konu ile ilgili olarak Üsküdar Belediye Başkanlığınca  işgal altında olan alandaki çarpık kentleşme  ve binaların deprem riski  yoğunlukla dile getirilmektedir. Zira söz konusu arazi üzerindeki gecekonduların çoğu niteliksiz, baraka tarzı yapılar olup deprem ve afet riski altındadır.

2754 Ata 2 ortağının tapu kayıtlarına  ve devlete  güven ilkesi ile  bedelini ödeyerek satın aldığı  tapunun iptalinin üzerinden 20 yıl geçmiştir.  O gün doğan  Ata 2çocujkları bu gün   yetişkin  oy kullanma hakkına sahip vatandaşlardır.  O gün ortak olan ve alınteri  ile kazandığı 3 kuruşu  bu arsaya yatıran  Ata 2  kadın ve  erkeklerinin    bir kısmı vefat etmiş, bir kısmı  yaşlandığı için çalışamaz   hale gelmiş bir kısmı da dayanamayıp cüzi bedellere satarak  gitmiştir.  

Bu Ata 2 liler  20 yıl önce  tapuları iptal olduğunda   gelin devlete dava açın, Avrupa  mahkemelerinde çok büyük tazminatlar alırısınız  diyen  kapısına gelen   kişileri yok saymış, Ben “haklıyım, Bu Devlet benim  tapumu verecektir,  Devletime  neden dava  açayım, Avrupa mahkemeleri  mi  benim  devletimi yargılayacak “diyerek  genel kurul kararları almış ve köyüm yandı tazminat,  yerimden sürüldüm tazminat , adil yargılanma hakkım ihlal edildi   diyen onlarca  dava açma örneğine rağmen   sessizce beklemiştir.

Ve nihayet Devlet  Ata 2 lileri haklı görmüş   ve  tapusunun bedelsiz iadesine karar vermiştir.

Ama bu karar  İstanbul defterdarlığınca 2 yıldır uygulanmamakta  ve  haklı-meşru Ata 2 lilere   rağmen   devletin toprağını   sorgusuz sualsiz işgal eden  işgalciler   lehine  hareket edilmektedir. Konu ile ilgili olarak Sayın  Üsküdar  Belediye  Başkanımızdan da  bilgi  almanız   mümkündür.

Kaldı ki,  gecekonducuların işgali altında olan alan yasal terk alanımızdır tapuyu alır almaz yasal terkimizi yapacağız,  işgalciler ile ilgili sorun belediye tarafından çözülmesi gereken bir konudur. Bölge İmar Planlarında bu sorunun çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Kaldı ki, aynı durumda olan çevremizdeki diğer kooperatiflerin tapuları verilmiştir.

Sayın  Bakanımız  ;

Artık  yeter…

Sizden  bu hukuksuzluğa, haksızlığa  bir dur  demenizi, İstanbul defterdarlığının  Yasama  ve yürütme  organlarının   kararını yok sayma girişimine bir dur demenizi,  hakkımız olanın verilmesi için  olayı incelemeye alarak   6292 sayılı yasa   gereğince Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı kararı gereğince 1038 Ada 102 parselin   S.S. Ata 2 Kooperatifine iade işlemlerinin  ivedi olarak  sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Adı Soyadı             :

T.C. No                   :

İMZA                      :

 

 

Sayın    Bakanımız ;

Sayın    Mehmet  ŞİMŞEK .

Bizler  2754  ortaklı , dar gelirli     vatandaşların   oluşturduğu ve yaklaşık 20.000 kişi  İstanbul ve  Türkiye!nin  en  büyük   toplu  konut  projesinin  ortaklarıyız  ve  Bakanlığınıza  bağlı  olarak  faaliyet sürdürmekteyiz.

Alınterimizle  oluşturduğumuz   birikimlerimiz  ile  ortak  olduğumuz Kooperatifimizce   İstanbul İli  Üsküdar  İlçesi   Çengelköy  Mevkii  1038 Ada  88  Parselde   kaim  64 Hektar  arazi  Tapu  Maliki  Osman Jular’dan Üsküdar  tapu Müdürlüğünden  gerçekleşen  satış ile  bedeli    ödenmek suretiyle 1985 yılında satın alınmış  ve   kamu kurumlarınca   onaylanan   projelerimiz ve  inşaat  ruhsatı ile  inşaatlarımıza  başlanmıştır. Bu satış sırasında  tapu kaydı üzerinde satışı engelleyecek  bir kayıt  bulunmadığı gibi  bilgilendirme mahiyetinde bir  şerh de  kesinlikle  bulunmamaktadır.

Ancak  İnşaatlar tamamlandıktan  ve konutlar oturuma açıldıktan  çok sonra  Maliye Hazinesi tarafından Kooperatife   karşı  1038 Ada   88   Parsel ile ilgili   olarak Üsküdar  2. Asliye  Hukuk  mahkemesi   1988/1094   Esas   sayılı   Tapu  iptal  ve  tescil  davası  açılmış,  Mahkemenin 1988/1094   Esas, 1998/     sayılı  karar  ile  185 Pafta, 1038 Ada, 88 Parselin ifrazı sonucu ortaya çıkan  102 ve 103 parsel sayılı taşınmazların Kooperatif adına  olan tapu  kaydının iptali ile  2/B  gerekçesiyle Hazine adına tesciline karar verilmiştir .

Bu süreçte  Ata2  ortakları  Devlet tarafından mağduriyetlerinin yasal düzenlemeler ile giderileceği  sözü ile  ne Avrupa insan hakları mahkemesine  başvurmuş    nede   bu mağduriyetlerini  devlete  karşı propaganda konusu etmiştir. Zira Ata  2 ortakları   dar gelirli , alınteri ile   kazanan, yasalara saygılı ,   Türkiye Cumhuriyeti  devletinin her   organına  güvenen ve  inanan ve bir gün haklarının teslim edileceğini öngören   vatandaşlardır.

Nitekim    yıllar sonra  Türkiye  Cumhuriyeti  Yasama ve  Yürütme  organları   Ata 2 ortaklarının da  aralarında bulunduğu 2/b  mağdurlarının durumunu  dikkate almış ve 19.04.2012   tarih , 6292  sayılı   Orman   Kanunu    ile   tapumuzun  bedelsiz  iadesine  karar   vermiştir.

Kooperatifimizce  tapusu iptal edilen   102 parselin   kooperatifimize  bedelsiz  iadesi  için 09.05.2012 tarih, 47 sayı  ile  İstanbul Defterdarlığına resmi başvurularımız yapılmış ve  başvurumuz  sonucunda   Tarafınızın  olurunu içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246 sayılı yazısı ile TAPUDA KİŞİLER ARASINDA TEDAVÜL GÖREN TAŞINMAZLARIN 2/B OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLEREK HAZİNE ADINA  TESCİL EDİLMESİNİN İYİNİYETLE KAZANIM HAKKINI İHLAL ETMESİ VE DEVLETE GÜVEN İLKESİ İLE BAĞDAŞMAMASI dikkate alınarak  İstanbul ili  Üsküdar İlçesi Çengelköy  Mah. 1038 Ada 455.207,25 m2 102 parselin eski kayıt maliki S.S.Ata 2 Konut  Yapı  Kooperatifine 6292 sayılı kanunun 7. maddesine göre iadesine karar verilmiştir.

Ata 2 ortaklarının hakkını teslim eden kararınız sonrası iade  işlemi konusunda   çalışmalar başlamış ancak  İstanbul Defterdarlığının  gecikmeli  ve sorumsuz davranması sebebiyle iade işlemleri  oldukça  yavaş ilerlemiş ve   iade  kararından  1 yıl sonra   tam iade işlemleri tamamlanmak üzere iken  söz konusu arazi üzerinde işgalci olan ve  hiçbir yasal hakkı bulunmayan gecekonducuların açtığı ve    kooperatife iade işlemleri ile ilgisi olmayan    davalar  ve yine kooperatife iadeyi durdurmayan İhtiyati tedbir kararları gerekçe  göstererek iade işlemleri durdurulmuş tur.Kaldı ki  gecekonducuların işgali altında olan   alan  tabi olduğumuz Bölge İmar Planlarımız  gereği  Kamusal  Terk alanlarımız  olup Kamuya bırakmakla yükümlü olduğumuz bu alan üzerine Ata 2 olarak bir karış toprak talebimiz dahi bulunmamaktadır.Zira bu konuda verilmiş resmi taahhütlerimizde bulunmaktadır, tek amacımızın brüt emsalimizin bozulmamasıdır.

Yani  Ata 2  Ortakları    Yasama ve  Yürütme  organlarının düzenlemeleri ve Maliye  Bakanlığının  11.02.2015   tarihli iade kararına rağmen   İstanbul Defterdarlığının  hatalı işlem ve işleyişleri sebebi ile     2  yıldır  tapusunu alamamakta ve   uygulamaya da   Kooperatifimize iade  işlemlerini    durdurmayan, alakasız bir ihtiyati tedbir kararı dayanak gösterilmektedir. 

Israrla belirtmek isteriz ki   ortada  1038 Ada 102 parselin  Ata 2 konut  Yapı Kooperatifine iadesi ni içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı   kararının  yürütmesini durduran veya iptal eden bir yargı kararı bulunmamaktadır.  Buna rağmen  İstanbul Defterdarlığı  görevini   yapmayarak  tarafımızın ağır mağduriyetine yol açmakta    arazimizi iade etmeyerek    6292 sayılı  yasayı  ve  Maliye  bankalığı iade kararını yok saymaktadır.   

Söz konusu tapunun kooperatifimize iadesi konusunda  Üsküdar Belediye  Başkanlığınca da  çaba  gösterilmekte   ancak   İstanbul Defterdarlığı   tüm  çabaları   karşılıksız  ve sonuçsuz bırakmaktadır. . Konu ile ilgili olarak Üsküdar Belediye Başkanlığınca işgal altında olan alandaki çarpık kentleşme ve binaların deprem riski  yoğunlukla dile getirilmektedir. Zira söz konusu arazi üzerindeki gecekonduların çoğu niteliksiz, baraka tarzı yapılar olup deprem ve afet riski altındadır.

2754 Ata 2 ortağının tapu kayıtlarına ve devlete güven ilkesi ile bedelini  ödeyerek satın aldığı  tapunun iptalinin üzerinden 20 yıl geçmiştir.  O gün doğan Ata 2çocujkları bu gün yetişkin oy kullanma hakkına sahip vatandaşlardır.  O gün ortak olan ve alınteri ile kazandığı 3 kuruşu bu arsaya yatıran  Ata 2  kadın ve  erkeklerinin  bir kısmı vefat etmiş, bir kısmı  yaşlandığı için çalışamaz   hale gelmiş bir kısmı da dayanamayıp cüzi bedellere satarak  gitmiştir.  

Bu Ata 2 liler  20 yıl önce  tapuları iptal olduğunda   gelin devlete dava açın, Avrupa  mahkemelerinde çok büyük tazminatlar alırısınız  diyen  kapısına gelen   kişileri yok saymış, Ben haklıyım, Bu Devlet benim  tapumu verecektir,  Devletime  neden dava  açayım, Avrupa mahkemeleri  mi  benim  devletimi yargılayacak diyerek  genel kurul kararları almış ve köyüm yandı tazminat , yerimden sürüldüm tazminat , adil yargılanma hakkım ihlal edildi   diyen onlarca  dava açma örneğine rağmen   sessizce beklemiştir.

Ve nihayet Devlet Ata 2 lileri haklı görmüş   ve  tapusunun bedelsiz iadesine karar vermiştir.

Ama bu karar İstanbul defterdarlığınca 2 yıldır uygulanmamakta  ve  haklı-meşru Ata 2 lilere   rağmen   devletin toprağını   sorgusuz sualsiz işgal eden  işgalciler   lehine  hareket edilmektedir. Konu ile ilgili olarak Sayın  Üsküdar  Belediye  Başkanımızdan da  bilgi  almanız mümkündür.

Kaldı ki, gecekonducuların işgali altında olan alan yasal terk alanımızdır tapuyu alır almaz yasal terkimizi yapacağız,  işgalciler ile ilgili sorun belediye tarafından çözülmesi gereken bir konudur. Bölge İmar Planlarında bu sorunun çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Kaldı ki aynı durumda olan çevremizdeki diğer kooperatiflerin tapuları verilmiştir.

Sayın  Bakanımız  ;

Artık  yeter…

Sizden  bu hukuksuzluğa , haksızlığa  bir dur  demenizi, İstanbul defterdarlığının tarafınızın olurunu  içeren  Maliye  Bakanlığı ve  Yasama-yürütme  organlarının   kararını yok sayma girişimine bir dur demenizi,  hakkımız olanın verilmesi için olayı incelemeye alarak   6292 sayılı yasa   gereğince Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı kararı gereğince 1038 Ada 102 parselin   S.S. Ata 2 Kooperatifine iade işlemlerinin  ivedi olarak  sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Adı Soyadı            :

T.C. No                 :

İmza                     :

 

 

Sayın    TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET  MECLİSİ   BAŞKANIMIZ ;

Sayın  İsmail Kahraman,

Bizler  2754  ortaklı, dar gelirli     vatandaşların   oluşturduğu ve yaklaşık 20.000 kişinin yaşadığı  İstanbul ve  Türkiye!nin  en  büyük   toplu  konut  projesinin  ortaklarıyız.

Alınterimizle oluşturduğumuz  birikimlerimiz  ile  ortak  olduğumuz Kooperatifimizce   İstanbul İli  Üsküdar  İlçesi   Çengelköy  Mevkii  1038 Ada  88  Parselde   kaim  64 Hektar  arazi  Tapu  Maliki  Osman Jular’dan Üsküdar  tapu Müdürlüğünden  gerçekleşen  satış ile  bedeli    ödenmek suretiyle 1985 yılında satın alınmış  ve   kamu kurumlarınca   onaylanan   projelerimiz ve  inşaat  ruhsatı ile  inşaatlarımıza  başlanmıştır. Bu satış sırasında tapu kaydı üzerinde satışı engelleyecek  bir kayıt  bulunmadığı gibi  bilgilendirme mahiyetinde bir  şerh de  kesinlikle  bulunmamaktadır.

Ancak  İnşaatlar tamamlandıktan  ve konutlar oturuma açıldıktan  çok sonra  Maliye Hazinesi tarafından Kooperatife   karşı  1038 Ada   88   Parsel ile ilgili   olarak Üsküdar  2. Asliye  Hukuk  mahkemesi   1988/1094   Esas   sayılı   Tapu  iptal  ve  tescil  davası  açılmış,  Mahkemenin 1988/1094   Esas, 1998/     sayılı  karar  ile  185 Pafta, 1038 Ada, 88 Parselin ifrazı sonucu ortaya çıkan  102 ve 103 parsel sayılı taşınmazların Kooperatif adına  olan tapu  kaydının iptali ile  2/B  gerekçesiyle Hazine adına tesciline karar verilmiştir.

Bu süreçte  Ata2  ortakları  Devlet tarafından mağduriyetlerinin yasal düzenlemeler ile giderileceği  sözü ile  ne Avrupa insan hakları mahkemesine  başvurmuş    nede   bu mağduriyetlerini  devlete  karşı propaganda konusu etmiştir. Zira Ata  2 ortakları   dar gelirli, alın teri ile   kazanan, yasalara saygılı, Türkiye Cumhuriyeti  devletinin her   organına  güvenen ve  inanan ve bir gün haklarının teslim edileceğini öngören   vatandaşlardır.

Nitekim yıllar sonra Türkiye Cumhuriyeti Yasama ve Yürütme organları Ata 2 ortaklarının da aralarında bulunduğu 2/b  mağdurlarının durumunu  dikkate almış ve 19.04.2012   tarih, 6292  sayılı   Orman   Kanunu    ile   tapumuzun  bedelsiz  iadesine  karar   vermiştir.

Kooperatifimizce  tapusu iptal edilen   102 parselin   kooperatifimize  bedelsiz  iadesi  için 09.05.2012 tarih, 47 sayı  ile  İstanbul Defterdarlığına resmi başvurularımız yapılmış ve  başvurumuz  sonucunda   Sayın  Maliye  Bakanımız  Mehmet Şimşek’in olurunu içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246 sayılı yazısı ile TAPUDA KİŞİLER ARASINDA TEDAVÜL GÖREN TAŞINMAZLARIN 2/B OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLEREK HAZİNE ADINA  TESCİL EDİLMESİNİN İYİNİYETLE KAZANIM HAKKINI İHLAL ETMESİ VE DEVLETE GÜVEN İLKESİ İLE BAĞDAŞMAMASI dikkate alınarak  İstanbul ili  Üsküdar İlçesi Çengelköy  Mah. 1038 Ada 455.207,25 m2 102 parselin eski kayıt maliki S.S.Ata 2 Konut  Yapı  Kooperatifine 6292 sayılı kanunun 7. maddesine göre iadesine karar verilmiştir.

Ata 2 ortaklarının hakkını teslim eden bu karar sonrası    iade  işlemi konusunda   çalışmalar başlamış ancak  İstanbul Defterdarlığının  gecikmeli  ve sorumsuz davranması sebebiyle iade işlemleri  oldukça  yavaş ilerlemiş ve   iade  kararından  1 yıl sonra   tam iade işlemleri tamamlanmak üzere iken  söz konusu arazi üzerinde işgalci olan ve  hiçbir yasal hakkı bulunmayan gecekonducuların açtığı ve    kooperatife iade işlemleri ile ilgisi olmayan    davalar  ve yine kooperatife iadeyi durdurmayan İhtiyati tedbir kararları gerekçe  göstererek iade işlemleri durdurulmuş tur.Kaldı ki  gecekonducuların işgali altında olan alan ve  tabi olduğumuz Bölge İmar Planlarımız  gereği  Kamusal  Terk alanlarımız  olup Kamuya bırakmakla yükümlü olduğumuz bu alan üzerinde Ata 2 olarak bir karış toprak talebimiz dahi bulunmamaktadır.Zira bu konuda verilmiş resmi taahhütlerimizde bulunmaktadır, tek amacımızın brüt emsalimizin bozulmamasıdır.

Yani  Ata 2  Ortakları    Yasama ve  Yürütme  organlarının düzenlemeleri ve Maliye  Bakanlığının  11.02.2015   tarihli iade kararına rağmen   İstanbul Defterdarlığının  hatalı işlem ve işleyişleri sebebi ile     2  yıldır  tapusunu alamamakta ve   uygulamaya da   Kooperatifimize iade  işlemlerini    durdurmayan, alakasız bir ihtiyati tedbir kararı dayanak gösterilmektedir. 

Israrla belirtmek isteriz ki   ortada  1038 Ada 102 parselin  Ata 2 konut  Yapı Kooperatifine iadesi ni içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı   kararının  yürütmesini durduran veya iptal eden bir yargı kararı bulunmamaktadır.  Buna rağmen  İstanbul Defterdarlığı  görevini   yapmayarak  tarafımızın ağır mağduriyetine yol açmakta    arazimizi iade etmeyerek    6292 sayılı  yasayı  ve  Maliye  bankalığı iade kararını yok saymaktadır.   

Söz konusu tapunun kooperatifimize iadesi konusunda Üsküdar Belediye  Başkanlığınca  da  çaba  gösterilmekte   ancak   İstanbul Defterdarlığı   tüm  çabaları   karşılıksız  ve sonuçsuz bırakmaktadır. . Konu ile ilgili olarak Üsküdar Belediye Başkanlığınca işgal altında olan alandaki çarpık kentleşme ve binaların deprem riski  yoğunlukla dile getirilmektedir. Zira söz konusu arazi üzerindeki gecekonduların çoğu niteliksiz, baraka tarzı yapılar olup deprem ve afet riski altındadır.

2754 Ata 2 ortağının tapu kayıtlarına ve devlete güven ilkesi ile  bedelini ödeyerek satın aldığı  tapunun iptalinin üzerinden 20 yıl geçmiştir.  O gün doğan  Ata 2çocujkları bu gün   yetişkin  oy kullanma hakkına sahip vatandaşlardır.  O gün ortak olan ve alınteri ile kazandığı 3 kuruşu bu arsaya yatıran Ata 2  kadın ve  erkeklerinin    bir kısmı vefat etmiş, bir kısmı  yaşlandığı için çalışamaz   hale gelmiş bir kısmı da dayanamayıp cüzi bedellere satarak  gitmiştir.  

Bu Ata 2 liler  20 yıl önce  tapuları iptal olduğunda   gelin devlete dava açın ,Avrupa  mahkemelerinde çok büyük tazminatlar alırısınız  diyen  kapısına gelen   kişileri yok saymış ,  Ben haklıyım , Bu Devlet benim  tapumu verecektir,  Devletime  neden dava  açayım , Avrupa mahkemeleri  mi  benim  devletimi yargılayacak diyerek  genel kurul kararları almış ve köyüm yandı tazminat , yerimden sürüldüm tazminat , adil yargılanma hakkım ihlal edildi   diyen onlarca  dava açma örneğine rağmen   sessizce beklemiştir.

Ve nihayet Devlet  Ata 2lileri haklı görmüş   ve  tapusunun bedelsiz iadesine karar vermiştir.

Ama bu karar  İstanbul defterdarlığınca 2 yıldır uygulanmamakta  ve  haklı-meşru Ata 2 lilere   rağmen   devletin toprağını   sorgusuz sualsiz işgal eden  işgalciler   lehine  hareket edilmektedir. Konu ile ilgili olarak Sayın  Üsküdar  Belediye  Başkanımızdan da  bilgi  almanız   mümkündür.

Kaldı ki, gecekonducuların işgali altında olan alan yasal terk alanımızdır tapuyu alır almaz yasal terkimizi yapacağız,  işgalciler ile ilgili sorun belediye tarafından çözülmesi gereken bir konudur. Bölge İmar Planlarında bu sorunun çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Kaldı ki aynı durumda olan çevremizdeki diğer kooperatiflerin tapuları verilmiştir.

Sayın  Başkanımız ;

Artık  yeter…

Sizden  bu hukuksuzluğa, haksızlığa  bir dur  demenizi, İstanbul defterdarlığının  Yasama  ve yürütme  organlarının   kararını yok sayma girişimine bir dur demenizi,  hakkımız olanın verilmesi için  olayı incelemeye alarak   6292 sayılı yasa   gereğince Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih , 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı kararı gereğince 1038 Ada 102 parselin   S.S. Ata 2 Kooperatifine iade işlemlerinin  ivedi olarak  sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Adı Soyadı          :

T.C. No                 :

İmza                     :

 

 

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

S.S.Ata 2 Konut Yapı Kooperatifi 2754 ortaklı yaklaşık 20.000 kişinin yaşadığı ülkemizin en büyük sosyal konut  projelerinden biri  olarak  ortaya  çıkmıştır. Dar  gelirli  ve  çoğunlukla   dairelerden oluşan  projenin   inşası için İstanbul İli  Üsküdar  İlçesi   Çengelköy  Mevkii  1038 Ada  88  Parselde   kaim  64 Hektar  arazi  Tapu  Maliki  Osman Jular’dan Üsküdar  tapu Müdürlüğünden  gerçekleşen  satış ile  bedeli  kooperatifçe  ödenmek suretiyle 1985 yılında satın alınmıştır. Bu satış sırasında tapu kaydı üzerinde satışı engelleyecek bir kayıt  bulunmadığı gibi  bilgilendirme mahiyetinde bir  şerh de  kesinlikle  bulunmamaktadır.

Kooperatifimizce  tapudan  devir  suretiyle satın alınan Arsa  üzerine  uygulanacak   2758 konuta ilişkin proje  başta Üsküdar belediyesi olmak üzere  resmi i kurumlarca onaylanmış, hatta kooperatif ortaklarının dar gelirli olması, sosyal konut projesi amaçları dikkate alınarak yine resmi  makamların onayı  ile    Vakıflar Bankasından  toplu konut kredi  kullanılarak inşaatlara başlanmış oldukça kısa sürede konutlar ortaklara teslim edilmiştir.

Bu aşamada  Maliye Hazinesi tarafından Kooperatife   karşı  1038 Ada   88   Parsel ile ilgili   olarak Üsküdar  2. Asliye  Hukuk  mahkemesi   1988/1094   Esas   sayılı   Tapu  iptal  ve  tescil  davası  açılmış,  Mahkemenin 1988/1094   Esas, 1998/     sayılı  karar  ile  185 Pafta, 1038 Ada, 88 Parselin ifrazı sonucu ortaya çıkan  102 ve 103 parsel sayılı taşınmazların Kooperatif adına  olan tapu  kaydının iptali ile  2/B  gerekçesiyle Hazine adına tesciline karar verilmiştir.

2754 Ata 2 ortağı başkaları gibi  devletin arazisini işgal etmemiş, gecekondu yapmamış  bizzat bedelini ödeyerek  ve  devletin tapu kayıtlarına  güvenerek  kooperatif adı altında arazi satın almış  ve  bu arazi üzerinde  yine kaçak inşaat yapmamış  ruhsat almış ve devletin  bankasının verdiği kredi  ile konut  sahibi olmuş ancak güvendiği   tapu kayıtlarına rağmen  yine devlet  satışa konu arazi ile ilgili dava açarak  arazinin tapu kaydını iptal ettirmiştir.

Bu süreçte  Ata2  ortakları  Devlet tarafından mağduriyetlerinin yasal düzenlemeler ile giderileceği  sözü ile  ne Avrupa insan hakları mahkemesine  başvurmuş    nede   bu mağduriyetlerini  devlete  karşı propaganda konusu etmiştir. Zira Ata  2 ortakları   dar gelirli, alın teri ile   kazanan, yasalara saygılı, Türkiye Cumhuriyeti  devletinin her   organına  güvenen ve  inanan ve bir gün haklarının teslim edileceğini öngören   vatandaşlardır. Nitekim    yıllar sonra  Türkiye  Cumhuriyeti  Yasama ve  Yürütme  organları   Ata 2 ortaklarının da  aralarında bulunduğu 2/b  mağdurlarının durumunu  dikkate almış ve 19.04.2012   tarih,  6292  sayılı   Orman   Kanunu    ile   Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre ilgilileri adına tapu kaydı  olup ta  Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapu kütüklerine 2/A veya 2/B belirtmesi bulunan taşınmazların tapu kayıtlarının  bedel alınmaksızın geçerli kabul edileceği, bu taşınmazlar hakkında dava açılmayacağı, açılan davalardan vazgeçileceği, davalar sonucunda tapularının iptaliyle Hazine adına tesciline karar verilen taşınmazlar hakkında da aynı şekilde işlemlerin yapılacağı  bu taşınmazların ilgilileri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde idareye başvurulması hâlinde, bedelsiz olarak önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına iade edileceği düzenlemesi yer almıştır.

Bu kapsamda Kooperatifimizce tapusu iptal edilen 102 parselin kooperatifimize bedelsiz  iadesi  için 09.05.2012 tarih, 47 sayı  ile  İstanbul Defterdarlığına resmi başvurularımız yapılmış ve  başvurumuz  sonucunda   Sayın  Maliye  Bakanımız  Mehmet Şimşek’in olurunu içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih, 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246 sayılı yazısı ile TAPUDA KİŞİLER ARASINDA TEDAVÜL GÖREN TAŞINMAZLARIN 2/B OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLEREK HAZİNE ADINA  TESCİL EDİLMESİNİN İYİNİYETLE KAZANIM HAKKINI İHLAL ETMESİ VE DEVLETE GÜVEN İLKESİ İLE BAĞDAŞMAMASI dikkate alınarak  İstanbul ili  Üsküdar İlçesi Çengelköy  Mah. 1038 Ada 455.207,25 m2 102 parselin eski kayıt maliki S.S.Ata 2 Konut  Yapı  Kooperatifine 6292 sayılı kanunun 7. maddesine göre iadesine karar verilmiştir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce ilgili parselin kooperatifimize iadesi ve ortaklarımızın mağduriyetinin giderilmesi konusunda üstün bir çaba gösterilmiş ve  Kooperatifimize  destek  verilmiştir.

Ata 2 ortaklarının hakkını teslim eden bu karar sonrası iade  işlemi konusunda   çalışmalar başlamış ancak  İstanbul Defterdarlığının  gecikmeli  ve sorumsuz davranması sebebiyle iade işlemleri  oldukça  yavaş ilerlemiş ve   iade kararından 1 yıl sonra   tam iade işlemleri tamamlanmak üzere iken  söz konusu arazi üzerinde işgalci olan ve  hiçbir yasal hakkı bulunmayan gecekonducuların açtığı ve    kooperatife iade işlemleri ile ilgisi olmayan    davalar  ve yine kooperatife iadeyi durdurmayan İhtiyati tedbir kararları gerekçe  göstererek iade işlemleri durdurulmuştur. Kaldı ki, gecekonducuların işgali altında olan   alan  tabi olduğumuz Bölge İmar Planlarımız  gereği  Kamusal  Terk alanlarımız  olup Kamuya bırakmakla yükümlü olduğumuz bu alan üzerine Ata 2 olarak bir karış toprak talebimiz dahi bulunmamaktadır. Zira bu konuda verilmiş resmi taahhütlerimizde bulunmaktadır. Tek amacımızın brüt emsalimizin bozulmamasıdır.

Yani  Ata 2  Ortakları    Yasama ve  Yürütme  organlarının düzenlemeleri ve Maliye  Bakanlığının  11.02.2015   tarihli iade kararına rağmen   İstanbul Defterdarlığının  hatalı işlem ve işleyişleri sebebi ile     2  yıldır  tapusunu alamamakta ve   uygulamaya da   Kooperatifimize iade  işlemlerini    durdurmayan, alakasız bir ihtiyati tedbir kararı dayanak gösterilmektedir. 

Israrla belirtmek isteriz ki,  ortada  1038 Ada 102 parselin  Ata 2 konut  Yapı Kooperatifine iadesini içeren Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih, 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı   kararının  yürütmesini durduran veya iptal eden bir yargı kararı bulunmamaktadır.  Buna rağmen İstanbul Defterdarlığı görevini  yapmayarak  tarafımızın ağır mağduriyetine yol açmakta arazimizi iade etmeyerek    6292 sayılı  yasayı  ve  Maliye  bankalığı iade kararını yok saymaktadır.   

Konu ile ilgili olarak gerek Genel Müdürlüğünüzün,  gerekse Üsküdar Belediye Başkanlığının konunun çözümüne  yönelik  olağanüstü  olumlu  çabalarına   rağmen  İstanbul defterdarlığının  iade  süresini   ağırdan  alan   tutumu  sebebiyle  bugünlere  gelinmiş  konu  gerçek  bir  kaosa  dönüşmüştür. Kaldı ki konu ile ilgili olarak Üsküdar Belediye Başkanlığınca işgal altında olan alandaki çarpık kentleşme, binaların deprem riski yoğunlukla dile getirilmektedir. Zira söz konusu arazi üzerindeki gecekonduların çoğu niteliksiz, baraka tarzı yapılar olup deprem ve afet riski  altındadır.

2758 Ata 2 ortağının tapu kayıtlarına ve devlete güven ilkesi ile  bedelini ödeyerek satın aldığı  tapunun iptalinin üzerinden 20 yıl geçmiştir. O gün doğan Ata 2çocujkları bu gün yetişkin oy kullanma hakkına sahip vatandaşlardır.  O gün ortak olan ve alınteri ile kazandığı 3 kuruşu bu arsaya yatıran  Ata 2  kadın ve  erkeklerinin    bir kısmı vefat etmiş, bir kısmı  yaşlandığı için çalışamaz   hale gelmiş bir kısmı da dayanamayıp cüzi bedellere satarak  gitmiştir.  

Bu Ata 2 liler  20 yıl önce  tapuları iptal olduğunda   gelin devlete dava açın  Avrupa  mahkemelerinde çok büyük tazminatlar alırısınız  diyen  kapısına gelen   kişileri yok saymış, Ben haklıyım, Bu Devlet benim  tapumu verecektir,  Devletime  neden dava  açayım , Avrupa mahkemeleri  mi  benim  devletimi yargılayacak diyerek  genel kurul kararları almış ve köyüm yandı tazminat , yerimden sürüldüm tazminat , adil yargılanma hakkım ihlal edildi   diyen onlarca  dava açma örneğine rağmen   sessizce beklemiştir.

Ve nihayet Devlet  Ata 2lileri haklı görmüş   ve  tapusunun bedelsiz iadesine karar vermiştir.

Ama bu karar İstanbul defterdarlığınca 2 yıldır uygulanmamakta  ve  haklı-meşru Ata 2 lilere   rağmen   devletin toprağını   sorgusuz sualsiz işgal eden  işgalciler   lehine  hareket edilmektedir.  Kaldı ki,  gecekonducuların işgali altında olan alan yasal terk alanımızdır tapuyu alır almaz yasal terkimizi yapacağız,  işgalciler ile ilgili sorun belediye tarafından çözülmesi gereken bir konudur. Bölge İmar Planlarında bu sorunun çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmıştır. (Aynı durumda olan çevremizdeki diğer kooperatiflerin tapuları verilmiştir.)

Artık  yeter…Sizden  bu hukuksuzluğa , haksızlığa  bir dur  demenizi, İstanbul defterdarlığının  Yasama  ve yürütme  organlarının   kararını yok sayma girişimine bir dur demenizi  olayı incelemeye alarak   6292 sayılı yasa   gereğince Maliye  Bakanlığı   Milli Emlak  Genel  Müdürlüğü 11.02.2015   tarih, 22387626-310.20.03-(3313-24924)-3246   sayılı kararı gereğince 1038 Ada 102 parselin   S.S. Ata 2 Kooperatifine iade işlemlerinin  ivedi olarak  sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Adı Soyadı             :

T.C. No                  :

İMZA                    :

 


Okunma Sayısı: 3614Yazdır

 

 DİĞER HABERLER

Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
Burçak Keskinalemdag Aktürk
Merhaba, Ata2odeme.com sitesi güvenli görünmediği gibi ödeme makbuzlarına bu siteden ulaşılamıyor. Buradan ödeme yapılması ile ilgili endişe duymalımıyız? Tşkler

MEHMET ÜNVER
TEŞEKKÜR EDERİM: Yönetimimiz bu sene de sitemizin girişlerini güzel yeni yıl ışıklarıyla süslemiş. Yeni yılı ve yeni umutları temsil eden bu güzel ışıklandırma için teşekkür ederim. Mehmet Ünver.

osman günsalan
Çocuk oyun parklarının yanıbaşında bulunan sigaralıklı çöp kutularının kaldırılmasını ve oyun parklarına sigara içilmez uyarı levhalarının asılmasını rica ediyorum. C kapısından girdikten sonraki oyun parkında 3 adet sigaralıklı çöp kutusu var. Çocuğumu parkta oynatırken sigara dumanına maruz kalmak istemiyorum. Söz konusu çöp kutularının bulundukları yer ile ilgili resimler tarafımda mevcuttur.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
Dosya İndirme Panosu
- 2021 Hesap Yılı, 20 Şubat 2022 Olağan Genel Kurul Tutanağı
- tapu için ödeme evrakları 17
- 2021 YILI FAALİYET RAPORU
- ATA 2 MUHASEBESİ İLE ALAKASI OLMAYAN, İNTERNET SAYFASINA SEHVEN KONULMUŞ EVRAKLAR HAKKINDA
- 2019 Ve 2020 Hesap Yılı 7 Kasım 2021 Genel Kurul Tutanağı
- 2020 YILI FALİYET RAPORU
- 2019 YILI FALİYET RAPORU
- tapu için ödeme evrakları 16
- tapu için ödeme evrakları 15
- tapu için ödeme evrakları 14
- tapu için ödeme evrakları 13
- tapu için ödeme evrakları 12
- tapu için ödeme evrakları 11
- tapu için ödeme evrakları 10
- tapu için ödeme evrakları 9
- tapu için ödeme evrakları 8
- tapu için ödeme evrakları 7
- tapu için ödeme evrakları 6
- tapu için ödeme evrakları 5
- tapu için ödeme evrakları 4
- tapu için ödeme evrakları 3
- tapu için ödeme evrakları 2
- tapu için ödeme evrakları 1
- Tasfiye İlanı
- 2018 Hesap Yılı, 5 Mayıs 2019 Genel Kurul Tutanağı
- İMAR BARIŞI ÖDEMESİ 2
- İMAR BARIŞI ÖDEMESİ 1
- YAPI KAYIT BELGESİ ÖDEMELERİ
- 2017 Hesap Yılı, 7 Ekim 2018 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı
- ANASÖZLEŞME
- 2017 Hesap Yılı, 6 Mayıs 2018 Genel Kurul Tutanağı
- 2016 Hesap Yılı, 28 Mayıs 2017 Genel Kurul Tutanağı
- 2015 Hesap Yılı, 30 Ekim 2016 Genel Kurul Tutanağı
- 15 Kasım 2015 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı
- 2014 Hesap Yılı, 26 Nisan 2015 Genel Kurul Tutanağı
- 2013 Hesap Yılı, 27 Nisan 2014 Genel Kurul Tutanağı
- 2012 Hesap Yılı, 28 Nisan 2013 Genel Kurul Tutanağı
- 2011 Hesap Yılı, 22 Nisan 2012 Genel Kurul Tutanağı
- Sticker Başvuru Formu
- 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu
- Kooperatifler Kanunu