İstanbul Hava Durumu
Anket
4. Sayısını yayınladığımız Ata 2 Yaşam Bültenimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 5,9405   5,9512
EURO 6,5371   6,5489
       
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 10
Dün: 130
Toplam: 153809
KAFALARINIZI KARIŞTIRMAYA YÖNELİK SORULARI SONA ERDİRECEK YANITLAR...
 

Muhalefetin Internet gruplarında, yönetim olarak kimseye bilgi vermediğiniz söyleniyor. Neden bilgi vermiyorsunuz, gizli bir ajandanız mı var ?

Sordukları her soruya yazılı ve sözlü olarak cevap alabiliyorlarken sürekli olarak bu suçlamalarda bulunan 2-3 kişi var. Ne ilginçtir ki, bu kişiler kooperatif merkezine gelip bizlere doğrudan istedikleri soruları sorabilecek iken, kendi yönettikleri Internet ortamlarında yapılan işlerden haberdar olmadıklarını tekrarlıyorlar. Yönetim olarak kapımız herkese açık. Bugüne kadar hiç kimse yönetime şu soruyu sorduk cevabını alamadık, almadık diyemez. Tam tersine, yeni yönetim olarak, üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla toplantılar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Her ay bilgilendirme bülteni çıkarıyoruz. Yazılı veya sözlü gelen her soruya tüm açıklığı ile cevap veriyoruz. Tek amacımız Ata2’de olup biteni şeffaf bir şekilde üyelerimize iletmektir. Evet, bizim bir ajandamız var. O da arsa tapumuzu alıp, ferdileşme sürecini tamamlayıp kooperatifi feshetmektir.

Tapu ile Belediye’nin ne gibi bir ilişkisi var? Neden Belediye ile bu konuyu konuşuyorsunuz?

Belediye bizim sorunumuzda taraf olan bir kurumdur. Menfaatlerimiz çakışmıyor. Neden onlarla bu kadar sıkı fıkısınız? Belediyeyi sürecin içine dahil eden Ata2 yönetimi değildir. Milli Emlak ve İstanbul Defterdarlığıdır. Bunun böyle olması kadar doğal bir şey olamaz. Nedenine gelince; kabul edelim veya etmeyelim Ata2 arazisinin işgal altındaki bölgesinde yaklaşık 6000 civarında insan yaşıyor. Yani bu bölgede okuluyla, camisiyle, parkıyla, yollarıyla, resmi tesisleriyle oluşmuş toplumsal bir yaşam var. Ve yine aynı zamanda devletin kendi hatasından kaynaklı 30 yıldır mağdur edilmiş 13000 civarında nüfusun yaşadığı Ata2 var. Hiçbir kamu yöneticisi mahkeme kararlarına aykırı, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecek kararlara imza atmaz. Önce ilgili kurumlarla anlaşmaları gerekmektedir. İşte bu nedenle çözüme yönelik sürece belediye de dahil ediliyor. Bu bölgede yaşayan insanlara belediye tarafından her türlü hizmet on yıllardır verilmekte olup, her seçim döneminde sözler verilmiştir. Yani Ata2’nin tapusu ile beraber orada yaşayan 6000 civarındaki nüfusun sorununa da yasal bir çözüm bulunması gerekiyor. Bizim hoşumuza gitse de, gitmese de ortada çözülmesi gereken bir sorun var. Bu sorunu çözüme kavuşturacak olan kurumların başında belediye gelmektedir. Buna ek olarak tapularımızın ferdileştirilmesi sürecinde belediye ile çalışmak zorundayız.

Sitemizi Belediye’ye peşkeş mi çekiyorsunuz? Site içi hizmetleri Belediyeye yaptırmanın karşılığında kim bilir ne tavizler veriyorsunuz?

Bu nasıl bir mantık? Nasıl bir zihniyet? Anlamakta güçlük çekiyoruz. Belediye bizim belediyemiz. Vergisini verdiğimiz, hizmet aldığımız bir yerel yönetim. Ödediğimiz vergileri gerekçe göstererek hizmet talebinde bulunuyoruz. Bunun nesi peşkeş çekmektir? Nesi taviz vermektir? Kasaba büyüklüğünde bir site olan Ata2’de ihtiyaçların yerel yönetimlerden alınan hizmetlerle karşılanması gerekiyor. Ata2’nin bütçesi ortada! Her ay Ata2 Yaşam bülteninde yayınlıyoruz. Bu bütçe ile Ata2’nin sorunlarını çözmek mümkün değildir. Ata2 ağırlıkta emeklilerin yaşadığı bir sitedir. Türkiye’de emeklilerin yaşam koşulları ortada. Şu anda toplanan aidatlarda dahi ödeme sıkıntısı yaşayan ciddi sayıda üyemiz var. Biz toplanan aidatların artırılamayacağının da farkındayız. Bu nedenle, Ata2 olarak belediyenin hizmetlerine ihtiyacımız var. Yollarımız, parklarımız, bahçelerimiz kötü durumda mutlaka bakımlarının yapılması gerekiyor. Bunlar için milyon TL’lik bütçe istemeyi doğru bulmuyoruz. Biz Ata2 yönetimi olarak, ekibimiz ve eldeki bütçe imkanları ile yapabileceğimizin maksimumunu yapmaya çalışıyoruz. Bundan hiç kimsenin kaygısı olmasın.

Hakkımız olan tapuyu bize vermeyen Defterdarlığa neden dava açmıyorsunuz?

Defterdarlığa karşı tapumuzun verilmemesi nedeni ile 5. İdare Mahkemesi 2016/956 sayılı açmış olduğumuz dava var. Defterdarlık davaya cevap dilekçesinde devam etmekte olan yürütmeyi durdurma kararını gerekçe olarak göstermektedir, dava ön inceleme aşamasında olup süreci devam ediyor. Danıştay’daki dava sonuçlanmadan herhangi bir şey yapma imkanı yoksa, neden tapu konusunda iyimser kimi söylemlerle bizleri kandırıyorsunuz? Gecekonducular, 6292 sayılı 2b yasasının 6. maddesi gereğince hazine arazisi üzerinde işgalci konumunda oldukları gerekçesi ile işgal ettikleri arsaların defterdarlık tarafından kendilerine satışının yapılmasını istiyorlar. Defterdarlığın zımmen red gerekçesi ile defterdarlığa karşı gecekonducular tarafından 39 dava açılmış bulunuyor. Bu davalar işgalci gecekonducular ile defterdarlık arasındadır. Bu davaların sadece 2 tanesini 3. ve 4. idare mahkemeleri esastan kabul edip yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bilahare bu kararı veren hakimler Fetö davasında tutuklanmışlardır. Diğer idari mahkemeleri çoğunlukla ret kararı verilmiştir. Defterdarlığın ve gecekondu avukatının temize götürdüğü Danıştay’da toplam 19 dava var. Bizi dolaylı olarak ilgilendiren 3.ve 4. idarenin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararıdır.

Oysa 6292 sayılı 2b yasası- nın 7. maddesi gereğince, daha önceden tapusu olup 2b gerekçesi ile tapusu iptal edilenlerin tapusu, herhangi bir bedel alınmadan tapu sahibine iade edilecektir kararı ile bu arsa tapusunun Ata2 ye verilmesi gerekmektedir. Maliye bakanlığının 11/02/2015 tarih ve 3246 sayılı Bakanlık olur yazısına göre bir iptal veya yürütmenin durdurulmasına iliş- kin karar olmadığı, bu nedenle tapunun Ata2 adına tesciline engel olamayacağı düşüncesindeyiz. Hukuken bakanlık olur yazısı iptal edilmediği sürece tapuyu Ata2 ye vermek zorundalar. Biz bu noktadan hareket ederek Deftedarlığın tapumuzu adımıza tescil etmesini talep ediyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz.

İbra edilmeyen eski yönetime karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz ? Neden bir girişimde bulunmuyorsunuz?

Genel kurulca ibra edilmeyen eski yönetim hakkında ne yapmamız gerektiği hakkında Türkiye’de bu konunun en yetkin kuruluşlarından Özmen Danışmanlık ve Mali Müşavirlikten (Kemal Özmen) mütaala istedik. Cevaben gelen görüş içeriğini aynen paylaşmak istiyorum : ----------------------------------- “İlgi: 23/11/2016 tarih ve 6805 sayılı yazınız İlgi yazınızda 30/10/2016 tarihinde yapılan genel kurulda yönetim kurulu değişikliği olduğu ve eski yönetim kurulunun ibra edilmediği nedeniyle ve hesap tetkik komisyonu da kurulmadığından, bu işle ilgili yönetim kuruluna düşen sorumluluğun olup olmadığı konusunda görüşüm sorulmaktadır. Kuruluşunuzun hukuki statüsünün konut yapı kooperatifi olması nedeniyle her türlü işlemlerde olduğu üzere bu konuda da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Anasözleşmesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket hükümlerine göre konuyu değerlendirmemiz gerektiği bilinmektedir. Bilindiği üzere ibra, yapılan iş ve işlemlere ilişkin aklanmayı ifade etmekte olup, ibra edilmeyen yönetim kurulunun aynı genel kurulda tekrar seçilmeleri mümkün olmamaktadır. Genel kurul tutanağında eski yönetim kurulunun ibra edilmemesinin gerekçe veya gerekçeleri açıklanmamıştır. Her ne kadar tutanağın bütünü incelendiğinde bir takım eleştiriler söz konusu olduğu görülmüş ise de, bu hususlar mevzuata uygun şekilde ibra edilmeme gerekçesi olarak tutanağa yansıtılmadığı görülmüştür. Tutanağın incelenmesinde bu konu ile ilgili genel kurulca mevcut yönetim kuruluna verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmamaktadır. Hesap tetkik komisyonunun kurulması ile ilgili görev ve yetki genel kurula aittir. Özetle; genel kurul tutana- ğının incelenmesinde, genel kurulca mevcut yönetim ve denetim kurullarına verilmiş bir görev ve yetki yer almamaktadır. Bu nedenle genel kurulca verilen bir görev ve yetki olmadığından genel kurul kararını yerine getirmemesinden dolayı bir sorumluluğu da söz konusu olmayacaktır.” -----------------------------------

Yine 15/12/2016 tarih 6899 sayılı dilekçe ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ibra edilmeyen 01/ 04/2014 - 30/10/2016 tarihleri arasındaki faaliyet döneminin incelenmesini yönetim kurulu olarak talep ettik. Bu dilekçemize gelen cevap özet olarak şu şekildedir : ----------------------------------- “1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 65. Maddesi “Denetçiler, genel kurul namına kooperatifin işlem ve hesaplarını tetkik eder.” Hükmü uyarınca kooperatifin faaliyetleri ile ilgili öz denetimin genel kurulca se- çilmiş olan denetim kurulu üyelerinin görevleridir. Konut yapı kooperatifi Örnek Ana sözleşmesinin 23. Maddesine göre, yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek genel kurulun yetki ve görevleri arasındadır. Konut yapı kooperatifi örnek ana sözleşmesinin 36. Maddesinde ibra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir.” -----------------------------------

Öte yandan, yönetim ve denetim kurulları kendi içinde ayrı, ayrı hesapların incelenmesi ve genel kurula yönelik raporlarını hazırlamaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında kararı verecek olan Ata-2 Genel Kurulu’dur.

Ödenmeyen aidat borçları konusunda ne yapacaksınız? Tüm borçlulardan borcun yanı sıra faizlerini de alıyor musunuz? Kendinize yakın olan kişilere özel muamele mi yapıyorsunuz?

01/11/2016 tarihinde yönetime geldiğimizde üye aidatlarının sağlıklı ödenmemesinden kaynaklı çok kötü bir finansal tablo ile karşılaştık: Mevcutta 2500.- TL nakit ve 26.500.-TL bankada olmak üzere toplam 29.000.-TL para vardı. (Tapu için toplanmış bulunan paralar bu hesaplara dahil edilmemiştir.) Buna karşılık ay başı olması nedeni ile ödenmesi gereken personel maaşları, güvenlik, hukuk, mali müşavirlik, genel kurul giderleri ve diğer giderler olmak üzere 300.000.- TL’nin üzerinde bir gider söz konusu idi. İlk işimiz dengeli bütçeyi sağlamak adına giderlerimizi mümkün olduğunca kısmak ve gelirimizi arttırmak için gerekli girişimlerde bulunmak oldu. Kasım ayı içinde bütçemizi dengeli hale getirdik. Aralık ayından itibaren en geç ayın 2 sinde personel ücretlerini ve diğer ödemeleri yapar hale getirdik. Her ay gerçekleşen aylık bütçemizi Ata2 Yaşam bülteninde yayınlıyoruz. Diğer taraftan üyelerden 550.000.-TL civarında aidat alacağımız var. Bu ödenmeyen aidatları tahsil etmek zorundayız. Buna yönelik olarak Kasım ayı içinde genel kurul tutanağı ile birlikte bir yazı göndererek, ödenmeyen aidatlar için yasal işlemin yapılacağı uyarısında bulunduk. Akabinde, yine ödenmeyen aidatlar için telefonla aramalar yaparak uyarılarda bulunduk. Sonra hukuk servisi aracılığı ile uyarı yazıları gönderildi ve süre verildi. Buna rağmen ödeme yapmayanlara icra davaları aç- maya başladık. İcra davası açılıp, ödeme yapmayan evlere haciz memurları gönderilecektir. Tabii ki bunları kısa sürede yapmak mümkün değildir. Hukuk sisteminde her aşamada karşı tarafa zaman vermek zorundasınız. Tüm borçlular faizi ile birlikte borcunu kapatmak zorundadır. Gecikme faizlerinde 25 kuruş dahi taviz vermiyoruz. Bu muhasebe servisine kesin talimatımızdır. Hiç kimseye özel muamele söz konusu değildir, olamaz. Tüm üyelerimizin aidat borç durumu listesi Ata2 yönetim binasındaki panoda ilan edilmekte olup, dileyen üyelerimiz bakabilir, görebilir. Her ay bu listeler yenilenmektedir.

Siz kooperatifin tapusu ile uğraşmak yerine otobüs durağı, geri dönüşüm konteynerleri, kedi, köpek evleri, yaşam rehberi ve kooperatif bülteni gibi konularla uğraşıyorsunuz.

Evet!.. Bizim en önemli işimiz arsa tapumuzu alıp ferdileşmeyi sağlamaktır ve tüm enerjimizi öncelikle bu konuda harcıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar 3 defa İstanbul Defterdarlığıyla, 2 defa Ankara Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile, 5 Defa Üsküdar Belediye Başkanlığı ile, bir defa gecekonducu temsilcileri ile toplantılar yaptık. Herkesle temas ediyor, tapumuzu almak için yoğun emek harcıyoruz. Öte yanda Ata2 yaklaşık 13000 civarında nüfusun yaşadığı iki tepe üzerine kurulu kasaba büyüklüğünde bir site ve burada yaşam devam ediyor. Alt yapısı ve üst yapısı ile her türlü yaşam koşullarını en iyi şekilde idame ettirip, iyileştirmek durumundayız. Ata2’lilerin ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak elbette bu söylediklerinizi içeren çalışmalar ve daha fazlasını da yapmak zorundayız ve yapacağız da...

Yandaşlarınıza iş verdiğiniz söyleniyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Yönetime geldiğimiz tarihten bu güne kadar mevcut personel sayısında ne bir azalma, ne de bir artış olmamıştır. Hiçbir personel değişimi de olmamıştır. Satın alma kalemlerinde maksimum tasarrufa gidilmiş olup, tedarikçilerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ata2’de mevcut yürüyen işlere ilaveten bir de bilgilendirme amaçlı Ata2 Yaşam bülteni çıkarmaktayız. Bu bülten için Ata2’nin hiçbir kaynağı kullanılmamakta, bu tutar sponsorlar tarafından karşılanmaktadır. Yandaşlık kavramını şiddetle ret ediyoruz. Bülten de dahil olmak üzere bize destek veren tüm kurullarımız tamamen gönüllülük esasına göre çalışmaktadır. Yandaşlık yok, Ata2’li olmak var. Ata2’de katılımcı, çalışmalara destek veren yaklaşık 80 civarında komisyon üyesi ortaklarımıza teşekkür ederiz.Ahmet Gülaydın      MART 2017   Okunma Sayısı: 2098


Yazdır

 

Yazarın Diğer Yazıları

Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
Sevcan can
İmar barışı ödemelerini 5.6.2019 tarihine kadar yapılması istendi. Ancak kooperatif 3 -10 tarihleri arasında tatile girdiğinden ödememi kredi kartı ile yapacaktım. Ancak kooperatifinizin tatile gireceğini tatile girildiği zaman öğrenmiş bulunmaktayım. Ödeme için online işlem yapamadım.Sisteme giriş yapamıyorum. Ödeme tarihinin 5.6 olması ve tatile girmesi nedeniyle ödeme tarihinin yeniden belirlenmesini rica ederim

İzzettin GÜLLEBAĞATUR
Ata 2 sitesinde oturup oğlumun verdiği bilgilere göre Maviçam Caddesinde olan basketbol sahasındaki potaların standart olmayıp üstüne de potların sarsıldığını ve bu sebeple topların girmediğini belirtirim lütfen bunu dikkate alınız teşekkürler

MEHMET ÜNVER
TEŞEKKÜR EDERİZ- YILBAŞI IŞIKLARI Bu sene sitemiz girişlerindeki yılbaşı ışıklandırmaları çok güzel olmuş. Site yöneticilerimize teşekkür ederim.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler