İstanbul Hava Durumu
Anket
4. Sayısını yayınladığımız Ata 2 Yaşam Bültenimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 17,9319   17,9642
EURO 18,3329   18,3659
       
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
GENEL KURULUMUZU YAPTIK, İŞTE ALINAN KARARLAR
 
 

SAYI:    7023                          01/06/2017                                                                                                                                                                                                                                                  

Sayın Ortaklarımız

S.S. Ata 2 Konut Yapı Kooperatifi’nin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu saat:10.00’da Bahçelievler Mah. Ata-2 Sitesi, B1 Adası Maviçam Cad. Kamelya Sok. Spor Alanı Çengelköy – Üsküdar – İstanbul adresinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri gözetiminde toplanıldı.

Yönetim Kurulu’nca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı toplam 2752 (ikibinyediyüzelliiki)  ortaktan, 447 (dörtyüzkırkyedi) ortağın asaleten, 330 (üçyüzotuz) ortağın da vekaleten, toplam 777 (yediyüzyetmişyedi) ortağın temsili ile Genel Kurul yapılmıştır.

Genel Kurul Sonuç Bilgilendirmesi

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1-  Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet GÜLAYDIN tarafından açıldı. Genel Kurul Divan Heyeti için tek bir liste ile Divan Başkanlığına Süleyman ÇOBANOĞLU, Katipliğe Erkan BÜLBÜL, Kıymet YENİLEYEN, oy sayım memurluklarına Bayram Turgut GÜMÜŞKAYA, Haydar ATALAY, Sevcan CAN teklif edildiler ve oy birliği ile seçildiler. Genel kurul tutanaklarının ortaklar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 2- Atatürk ve Türk şehitleri adına 1dk’lık saygı duruşu yapılarak, İstiklal Marşı okundu.

MADDE 3- 11/06/2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlık Tebliğine göre hazırlanan Yönetim Kurulunun 2016 yılı Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ÇİFCİBAŞI tarafından Genel Kurul’a okundu.

MADDE 4-  Denetim Kurulunun 2016 yılı raporu Denetim Kurulu Üyesi Gürkan BAŞ tarafından Genel Kurul’a okundu. 

MADDE 5- 2016 yılına ait bilanço ve gelir gider hesapları Yönetim Kurulu Muhasip üyesi Ali ERDOĞAN tarafından okundu.

MADDE 6- Okunan raporlar ile 2016 yılı bilanço ve gelir gider hesapları Genel Kurulun müzakeresine açıldı.

Yalçın SOYSEVİNÇ, Mehmet ÖNCÜ, Nuri CANKUR tarafından divana verilen (ek1) önerge ile faaliyet raporuna olan itirazlar dosya halinde sunuldu.

Üyeler söz alarak okunan raporlar hakkında görüşlerini açıkladılar. Yönetim Kurulu adına Başkan Ahmet GÜLAYDIN ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri söz alarak açıklamalarda bulundular.

Denetim Kurulu adına Denetim Kurulu Başkanı Zahir YAKIŞIR söz alarak açıklamalarda bulundu.

Okunan raporlar, bilanço, gelir gider cetveli ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 12 (oniki) red oya karşılık, 593 (beşyüzdoksanüç) kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi. Denetim Kurulu Raporu 4 (dört) red oyuna karşılık, 598 (beşyüzdoksansekiz) kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Bilanço ve gelir gider cetveli 16 (onaltı) red oya karşılık, 601 (altıyüzbir) kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.  Yönetim ve Denetim Kurulu kendi faaliyet raporlarına oy kullanmadı.

MADDE 7- Divan Başkanı Süleyman ÇOBANOĞLU: bizler şu anda yeni yönetimin ibrasını oyluyoruz. 2016 yılının ilk 10 ayı eski yönetime, son 2 ayı yeni yönetime aittir. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı eski yönetim kurulu ibra edilmediği için, kurulacak hesap tetkik komisyonu 2016 yılının ilk 10 ayı eski yönetime ait olduğu için zaten hukuken eski yönetimin hesapları da incelenecektir dedi.

Yönetim Kurulu 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu, 102 (yüziki) red oya karşılık,  oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi ibrasına oy kullanmadı.

Denetim Kurulu 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. 1 (bir) red oya karşılık, oy çokluğu ile ibra edildi. Denetim Kurulu kendi ibrasına oy kullanmadı.

MADDE 8- “Konutların sigorta (DASK) ettirilmesi” maddesinin görüşülmesine geçildi. Konutların sigorta ettirilmesi konusunda DASK’ın üyeler (tapulu bölgede olanlar) tarafından yapılması önergesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9- “Arsa, tapu, kadastro, ruhsat, iskan, ferdileşme ve bağlı konuların görüşülmesi” maddesi görüşmeye açıldı.

Üyelerden Neslihan YÜKSELİCİ söz aldı: 6 yıl önce vergimizi ödediğimizi biliyorsunuz. Gecekonducular daha avantajlı oldukları için gecekondu sitesine geçelim. Okul, park, gibi alanlar terk edildiğine göre gecekonducuların alanını da terk edelim dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet GÜLAYDIN söz aldı: Zamanımızın %90’nını tapu işlerine  ayırdık. Tüm kamu kurumları ile görüştük. İstanbul Defterdarlığı ile 3 kez, Ankara Milli Emlak Genel Müdürlüğüyle 2 kez, Belediye ile de defalarca kere görüştük. Danıştay’a gittik. 2 sefer gecekonducularla görüştük. Çıkan 2/B yasası ile çözüm netleşti. Defterdar bizleri oyaladı. Çeşitli gerekçeler ileri sürüldü. Bu arada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Biz bakanlık “olur” yazısına göre bize tapu vermeniz gerekiyor diyoruz. Belediye başkanı da bizimle aynı çözümü benimsedi. Bizden çok belediye bu konuda çalışıyor. Bize tapu verilmesini istiyor. Yasa bizden yasal terkimizi istiyor. Biz 102 parselin terkini yapamadık. Bizim gecekondu işgalindeki 150 dönüm kendi terkimiz yapmak zorundayız. Adım adım ilerlemek zorundayız” dedi.

Bu maddeyle ilgili Genel Kurulda herhangi bir karar alınmadı.

MADDE 10- “2017 yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması, ortakların yapacakları ödemelerin, aidatların miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi” maddesinin görüşülmesine geçildi.

Tahmini Bütçeye göre; 01/06/2017 – 31/05/2018 tarihli Tahmini bütçe ve ortak ödemelerine ilişkin sunulan ve tutanağa eklenen tahmini bütçe, Yönetim Kurulu Üyesi Ali ERDOĞAN tarafından genel kurula okunup görüşmeye açıldı.

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali ERDOĞAN söz aldı: “ Bütçenin okunması ve aidatlar konusu çok önemli. Tasarruf önlemlerini aldık. Bankadaki paraya dokunulmayacaktır. Bütçede %10 arttırmayı düşünüyoruz. Eski yönetim tarafından son 4 yılda Tapu paralarından 2 milyon TL’den fazla harcandı. Bu dönem harcanan para 4 milyon 500 bin TL’dir. Biz bu dönem için 500 bin TL daha az bütçe istiyoruz. Şimdi daha az bütçe hazırladık. %89’u güvenlik ve çalışanlara gidiyor. Toplam bütçe; 3.913,000.-TL. Her üyemizden fazla olmayan miktarlarda artış yaptık. Tapu parasını kullanmayacağız” dedi.

Lehte ve aleyhte üyeler söz alarak görüşlerini paylaştılar.

Yönetim Kurulu üyesi Ali ERDOĞAN söz alarak bütçenin düşürülmesi taleplerine cevap verdi. Bir kısım arkadaşlar bizlerle bütçe konusunda pazarlık yapıyor. Bizim bu pazarlığı yapmamız söz konusu bile olamaz. Daha önce de söylediğim gibi bütçeyi geçen yılın harcamalarına göre ciddi miktarda azalttık. Tapu parasına dokunmayacağımız için aidatlarda %10’luk bir artışa gitmek zorunda kalıyoruz. Toplamda harcanan para azalmıştır. Bizler aidatlarla yapacağımız işleri ertelemek durumunda kalırız. Bahçeleri düzenleyemez, servis aracını kaldırmak zorunda kalacağız. Biz sadece maaşları ödeyecek isek burada kalmamızın bir anlamı olmaz. dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet GÜLAYDIN söz aldı:“ Biz emeklileri biliyoruz. Hiç kimseden fazla para almak istemiyoruz. Ancak hizmet için ödentileri arttırmak zorundayız. İlk defa ring seferini başlattık. İstekler genelde konulması konusunda, yaşlı nüfusumuz fazlalaştı. Birbirimize yardımcı olmak durumundayız” dedi.

Görüşmelere son verildi. Yönetim Kurulu tarafından sunulan ve tutanağa eklenen tahmini bütçe ve aylık aidatlar teklifinin dışında Üyelerden Mehmet SALTER, aidatların %10 düşürülmesini öngören bir teklif sundu.

Üye Mehmet SALTER tarafından divana verilen teklif 202 oy aldı. Yönetim Kurulu tarafından sunulan ve tutanağa eklenen tahmini bütçe ve aylık aidatlar teklifi üyelerin oyuna sunuldu. 445 kabul oyu aldı.

Oylama sonucu, 445 oy alan Yönetim Kurulunun teklifi kabul edildi.

Buna göre;

Yönetim Kurulu tarafından sunulan ve tutanağa eklenerek kabul edilen tahmini bütçe ve aylık aidatlar üye Genel Kurulca belirlenen aidat listesi aşağıdaki gibidir. Tahmini bütçe ve maddeleri tutanağın ekinde olup tüm kalemleri, fasıllar arası aktarma yetkisi ve 6 adet bütçe dip notlarıyla kabul edilip, tutanağa eklenmiştir. Buna göre aidatlar; 

KONUT TİPİ                                                       AYLIK AİDAT

85 m2

      90.00

95 m2 zemin+bodrum köşe

      90.00

95 m2 Normal kat

      91.00

110 m2 zemin + bodrum kat köşe

      92.00

110 m2 Normal kat orta+köşe

      92.00

110 m2 zemin+bodrum kat orta

      92.00

 

BAHÇELİ EV TİPİ

120İ  m2

    224.00

140T m2

    226.00

140İ  m2

    226.00

NOT:

1-Yönetim Kurulu, işletme projesi fasılları arasında aktarma yapmaya, yeni fasıllar açmaya, bazı fasılları kapatmaya yetkilidir.

2 – Tahmini gelirlerde oluşabilecek noksanlık halinde, dilediği harcamalarda kısıntı yapmaya yetkilidir.

3 – Hesap tetkik komisyonun kurulması halinde, komisyon giderleri üyelere eşit oranda ayrıca yansıtılacaktır.

4 – Bu bütçe ile oluşan aylık üye aidatları 01/06/2017’den başlamak üzere31/05/2018 tarihine kadar aylık olarak ay içerisinde ödenmesini;

5 – Aylık aidatını zamanında ödemeyen ortaklardan, bu bütçe ile belirlenen aidatlara, aylık %5 tutarında gecikme cezası hesaplanarak alınmasını, geçmiş dönem borçları içinse, dönemindeki genel kurulda belirlenen gecikme cezası oranlarının uygulanarak gecikme cezalarının alınmasına devam edilmesini,

6 – Konut başına, Üsküdar Belediyesince tahakkuk ettirilen Emlak Vergi bedellerinin kooperatifimizce tahsil edilerek Belediyenin namı hesabına yatırılmasını öneriyoruz.

Yönetimce sunulan tahmini bütçeye ek olarak genel kurula 1 önerge sunuldu. Bu önerge ile ilgili genel kurula bilgi verildi. İşyerlerinden 2 kat aidat alınması önergesine göre;

1.ÖNERGE

“01/06/2017 – 31/05/2018tarihleri arasında uygulanacak olan tahmini bütçemiz ve ödeme planında yer alan aylık aidatlara ek olarak”;

Kooperatifçe konut amaçlı olarak inşa edilen alanların işyeri olarak kullanımı neticesinde Kooperatifler Kanununun temel ilkesi olan HAK, YÜKÜMLÜLÜK ve HİZMETLERDE EŞİTLİK İLKESİ konutlarını tahsis amacına uygun şekilde konut olarak kullananlar aleyhine bozulmuş olmaktadır. Kamu kurumlarınca işyerlerine farklı fiyat tarifeleri uygulandığı gibi Belediye tarafından da iş yerlerinden emlak vergisi iki kat olarak alınmaktadır. Kaldı ki bu durum yasal düzenlemelere de açık aykırılık oluşturmaktadır. Bu ortaklarımızdan ek olarak; kendilerine tahsis ve teslim edilen konutları; kullanım amacına aykırı olarak işyeri niteliğinde kullanan kişilere karşı açılmış veya açılacak her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak ve bu kişilerin tahsis amacına aykırı kullanımlarına izin anlamına gelmemek kaydıyla HİZMETLERDE EŞİTLİĞİN sağlanabilmesi amacına yönelik olarak KONUTLARINI İŞYERİ OLARAK KULLANAN VEYA KULLANDIRAN ORTAKLARIMIZDAN KONUTLARINI KONUT OLARAK KULLANIMA DÖNÜŞTÜRÜNCEYE KADAR İKİ MİSLİ AİDAT ALINMASI hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasını öneriyoruz. "

Önergesi oylamaya sunuldu, önerge oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 11- “Yönetim ve Denetim Kurullarının huzur haklarının belirlenmesi,”

Huzur hakkı olarak geçen yıla göre herhangi bir artış yapılmamasına, Yönetim kurulumuza net aylık 2.200.--TL, Denetim Kurulumuza net aylık 1.100-TL’ nin huzur hakkı olarak ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 12: Serkan ARSLAN, İbrahim OKUR, Solmaz AÇIKKOL, Nuri CANKUR tarafından verilen önergeyle hali hazırda genel kurulda nisap için yeterli çoğunluğun olmadığı belirtildi. Divan Başkanı tarafından sayım yaptırıldı. Nisabın yeterli olduğu görüldü(ek4).

“İbra edilmeyen eski Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu hakkında hesap tetkik komisyonu kurulmasının görüşülmesi, karar alınması” maddesine göre;

30.10.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ibra edilmeyen Yönetim Kurulunun, ibra edilmedikleri dönemi ve 2016 yılında ibra edilmeyen yönetimin görevde bulunduğu Ocak 2016 – Ekim 2016 dönemi ve gerekli görüldüğü takdirde yasaların izin verdiği, geriye dönük dönemlerinde faaliyetlerinin incelenmesi için 3 asil, 3 yedek olmak üzere  6 kişilik Hesap Tetkik Komisyonu oluşturulmasını, Hesap Tetkik Komisyonu üyelerinin S.S. ATA-2 KONUT YAPI KOOPERATİFİ’NİN üyelerinden tespitine ve teşekkülüne, Hesap Tetkik Komisyonunun genel kurul tarihinden itibaren 6 ay sürede çalışmalarını tamamlayarak raporlarını Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurullarına ibrazını, Hesap Tetkik Komisyonu üyelerine Kooperatif genel kurulunca denetim kurulu üyeleri için belirlenecek Huzur Hakkı oranında ücret ödenmesini Genel Kurulun onayına sunulmasını öneriyoruz.

Mustafa FETTAHOĞLU ve arkadaşları tarafından verilen (ek2) önergeyle hesap tetkik komisyonu tarafından incelenmesi talep edildi.

Yalçın SOYSEVİNÇ, Mehmet ÖNCÜ, Nuri CANKUR tarafından divana verilen (ek3) önergeyle “Seçilecek komisyon üyelerinin yönetim kurulumuza kişisel husumet besleyen, ortaklar arasından seçilmesi, komisyonun tarafsızlığını ve adil inceleme hakkını ortadan kaldıracağından dolayı hesap tetkik komisyonuna seçecek kişilerin uzman kişilerden olması” önerildi.

Hesap tetkik kurulu kurulması genel kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Bakanlık temsilcilerine Serkan ARSLAN tarafından nisabın düştüğü, kararların hukuki olarak geçersiz olduğu belirtildi. Bakanlık temsilcileri tarafından Divan Başkanı uyarıldı. Divan başkanı toplantının devamını uygun gördü.

Yönetim Kurulu adına Ahmet GÜLAYDIN söz aldı: Hesap tetkik komisyonu 3 asil, 2 yedek üye seçilmesine karar verildi. Aday listeleri istendi. Ücretleri de denetim kuruluna verilen huzur hakları kadar olmasına karar verildi. Görev süreleri 6 ay olarak sınırlandırsın dedi.

Zahir YAKIŞIR, Levent AŞKIN, Gürkan BAŞ tarafından hesap tetkik komisyonunun kurulması ile ilgili önerge (ek8) divana sunuldu.

Divan Başkanı Süleyman ÇOBANOĞLU her kooperatif üyesinin hesap tetkik komisyonunda görev alıp alamayacağını genel kurulun onayına sundu.

Yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

Hesap tetkik komisyonunda görev almak için 5 aday başvurdu. Verilen listelerdeki adaylar tek tek oylamaya sunuldu.Oy sonuçları aşağıdaki gibidir;

Mustafa FETTAHOĞLU 198

Emine ÖZKORKUT 197

Selma ÖZVARIŞ 132

Kamil ŞEN 117

Necati MERMER 88 OY ALDILAR.

İbrahim OKUR, Solmaz AÇIKKOL tarafından Divana verilen önerge ile hesap tetkik komisyonuna Zahir YAKIŞIR, Hicabi ÜN, Çetin ÜSTAŞ, Derya SAĞLAM, Emine CANBOLAT, Hakkı TOPÇU, M. Teoman TEKKÖKOĞLU önerildi. Oylama esnasında kişiler hesap tetkik komisyonuna girmeyi kabul etmediler. Bu kişilerle ilgili oylama yapılamadı.(ek6)

Bu sonuçla; Mustafa FETTAHOĞLU, Emine ÖZKORKUT, Selma ÖZVARIŞ asil üye, Kamil ŞEN, Necati MERMER yedek üye olarak seçildiler. Aday çıkmadığı için 6. yedek üye seçilemedi.

Yalçın SOYSEVİNÇ, Mehmet ÖNCÜ, Nuri CANKUR tarafından verilen önergeyle 12.madddeye şerh konuldu. (Ek 5)

MADDE 13: Dilek ve temenniler bölümünde; söz alan olmadı.

Divan Başkanı tarafından şerh koyan olup olmadığı soruldu. Toplantı saat: 18.15’de sonlandırıldı.

Divan Başkanlığına oturum kapandıktan sonra, önce imzasız olarak, sonra da uyarılarak imzalanarak Serkan ARSLAN tarafından nisap sağlanmadığı için şerh düşmesini talep etmiştir.(ek 7)

Değerli Ortaklarımız; 3 ayı geçen birikmiş borçlara yönelik yasal takip başlatılacaktır. Herhangi bir mağduriyetin doğmaması için, borçlarını kapatmalarını, aksi takdirde noter ve avukatlık masraflarını da ödemek zorunda kalacaklarını hatırlatırız. Geçerli mazereti olan üyelerimizin mağdur olmaması için kooperatif merkezimize yazılı bildirimde bulunmasını önemle rica ederiz.

Değerli Ortaklarımız; Gerçekleşen Genel Kurulumuz dolayısıyla alınan önemli kararların sonuçlarını sunmuş bulunuyoruz. Daha  detaylı bilgi almak için Kooperatifimizin çalışma saatleri içinde, Kooperatif merkezini veya internet üzerinden de www.ata2.org web sitemizi her zaman ziyaret edebileceğinizi ve görüşlerinizi ata2koop@gmail.com mail adresimize iletebileceğinizi hatırlatır, bu Genel Kurulda da verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz güven için teşekkür eder, hepinize sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz.

      Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU ADINA    

 

Sayın Misafirler ve saygıdeğer ortaklarımız,

Titiz bir çalışmayla ve birçok amacı hedefleyerek oluşturduğumuz kapalı spor sahamızda, sizleri ağırlamaktan son derece memnun ve mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.

Bugün, Ata2 Yapı Kooperatifi’nin 2016 yılı olağan genel kurulunu yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz.

Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum,

Geride bıraktığımız yıllar içerisinde hakkın rahmetine kavuşan ortaklarımıza ve çalışanlarımıza cenabı Allah’tan rahmet, sağlığı bozulan ortaklarımıza acil şifalar diliyorum.

2754 Ortaklı, yaklaşık 15.000 civarında nüfusun yaşadığı kasaba büyüklüğündeki bir kooperatifi, yaşatmak ve sorunlarını çözmek, ciddi sorumluluk, özveri ve vizyon gerektirir.

Bunun farkında olan yönetim kurulumuz, Ata2’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek, yepyeni bir vizyonla, Ata2’nin sorunlarını çözmek ve Ata2’yi hak ettiği maddi ve marka değerine ulaştırmak, Ata2’nin en itibarlı yaşam alanı olmasını sağlamak ve çevrenin yıldızı yapmak hedefini koymuştur.

Maalesef evlerimizin emlak değeri düşmüştür,

Ata2 civarında bulunan daireler 800-900 bin Türk lirasına satılmaktadır, oysa bizde 400 bin Türk lirası civarında, yine çevremizde 2,5 milyon dolardan aşağı bahçeli ev yok iken, oysa bizde 1,5 milyon Türk lirasına zor satılıyor, bunun nedeni sadece 2b veya tapu sorunu  olamaz, etrafımızdaki birçok yerin tapusu yok.

Ata2’deki kısır çekişmeler, dedikodular, iftiralar, suçlamalar, genel kurullarda yaşanan kavgalar, yapılamayan genel kurullar, değiştirilemeyen 15 yıllık yönetim, başkalarına yönetim fırsatı vermemeleri, sanki Ata2 de bu işi yapabilecek insan yokmuş gibi.

Dürüst insanların çeşitli ithamlara karşı korkudan görev almamaları gibi nedenlerden dolayı, yıllar geçtikçe Ata2’nin kalitesi düştü, Ata2 korkulan, uzak durulması gereken bir yer haline geldi.

Ata2’nin bu yıla kadar sağlıklı yönetilemediği kanaatindeyim,

Artık Ata2’nin bu makus talihinin kırılması ve Ata2’nin hak ettiği değere kavuşması gerekiyor.

Oysa, Ata2 İstanbul’un en güzel semtinde, boğazın incisi Çengelköy’de ve iki köprünün ortasında, mükemmel bir konumda, 500 dönümlük alana kurulmuş, uluslararası standartlarda bir plan ve projeye sahip, Deprem riski olmayan, park ve bahçesiyle, spor alanlarıyla, süs havuzlarıyla, her türlü ulaşım ve alışveriş imkanlarıyla, yeşili bol ve bizce İstanbul’un en güzel sitesinde yaşıyoruz.

Tabi ki! tapu problemimiz bir gerçek, onu da en kısa sürede çözmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz ve çözeceğiz.

Biz yönetim olarak bu hedeflere yönelik çalışmalar yaparken,

Misyonumuz;

Şeffaf, dürüst, ortaklar arasında hiçbir ayırım yapmadan, adil olmak, birlik ve beraberlik içinde çalışmak, Ata2’nin menfaatini her şeyin üstünde tutmaktır. Her ortağımızı Ata2 de görev almaya teşvik etmek, bizden sonra görev alacak ortaklarımıza önderlik yapıp yardımcı olmak, tüm ortaklarda Ata2’ye sahip çıkmaları konusunda duyarlılık yaratma gayreti içinde olacağız.

Gelin artık bu genel kurulu bir milat olarak kabul edelim, bundan sonra genel kurullarımız buluşma günü olsun ve bayram havasında geçsin, karşılıklı polemiklere girmeden, birbirimizi kırmadan, demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanalım, eleştirilerimiz yıkıcı değil yapıcı olsun, divan heyetine ne olursa olsun saygı gösterelim, tartışmalarımızı asla hakaret boyutuna taşımayalım, ayrıştırıcı değil birleştirici söylemlerde bulunalım, ortaklarımız, dedikodu şeklinde edinilmiş bilgileri gerçekmiş gibi genel kurul gündemine getirmeden önce, aslını mutlaka bizlerden öğrenmelidir, aksi takdirde yalan yanlış ifadeler ve tartışmalar maalesef gereksiz noktalara varabiliyor. Sizlerden ricam bu değerli mal varlığımıza yani Ata2’ye sahip çıkmanızdır.

Geçen genel kurulda, çoğunluğun güveni ve oylarıyla göreve gelmemizin üzerinden henüz yedi ay geçti, sorunları teker teker ele alarak, oluşturduğumuz danışma kurulları ile beraber, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile, Ata2’nin hak ettiği hizmet kalitesinde pek çok yeniliğe imza attık.

Gönüllülük esasına dayalı olarak hiçbir menfaat gütmeden, danışma kurullarında görev yapan, yönetime katkı sunan tüm ortaklarımıza huzurunuzda teşekkür ederim.

Yapılan beli başlı bazı işleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Söz verdiğimiz gibi, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı gereği bir basın bülteni çıkarma ihtiyacı duyduk, bu amaçla, her ay kapınıza kadar getirdiğimiz, Ata2-Yaşam adlı basın bültenini çıkarıyoruz. Ata2’deki tüm gelişmeleri bu bültende takip etmeniz mümkün. Ve bu bülten için zorla denkleştirdiğimiz bütçemizden kuruş harcamıyoruz.

Danışma kurulları ve komisyonlar oluşturduk, çalışmalarda son derece verimli sonuçlar aldık.

Web sitemizi yeniledik, ortaklarımızın kendi şifresi ile girip online olarak borcunu öğrenip, kredi kartı ile ödeme yapacağı sistemi devreye aldık.

Borçlu üyelere yönelik yasal takip işlemleri başlattık, süreç devam etmektedir, bir kısım borçları tahsil ettik. Bu vesile ile aidatlarını ve emlak vergilerini, zamanında ödeyen ortaklarımıza saygılar sunuyorum, ödemeyen ortaklarımızı ise, zamanında ödemeye davet ediyorum. Bu yasal bir zorunluluktur.

Bilgilendirme toplantıları yaptık, karşılıklı istişarelerde bulunduk.

Belediyeyi, Temizlik işleri başta olmak üzere birçok konuda seferber ettik.

Girişlerdeki Tabelaları ve görselleri yeniledik.

Yıllardır el değmemiş Park bahçe oturma gruplarının onarılması ve boyamalarını yaptık.

Bordür taşları, park çizgileri, bahçe ekipmanların tamir ve boyamalarını yaptık.

B1 adsı spor sahasını onarıp üstünü kapattık, çok amaçlı kullanılacak şekilde dizayn ettik.

En çok kullanılan ve çok kötü durumda olan, üç çocuk parkımızı yeniledik.

Havuzların temizliğini yapıp pompalarını yeniledik.

Yıllardan beri söylenip yapılamayan, Site içi ring seferini başlattık.

Arsa tapusu mücadelesini sürdürüyoruz, gündemin ilgili maddesinde detaylı olarak değineceğim.

Bu vesileyle, Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diler, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına sevgi ve saygı ile selamlarım.

Ahmet Gülaydın

 

 


Okunma Sayısı: 2443Yazdır

 

 DİĞER HABERLER

Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
Burçak Keskinalemdag Aktürk
Merhaba, Ata2odeme.com sitesi güvenli görünmediği gibi ödeme makbuzlarına bu siteden ulaşılamıyor. Buradan ödeme yapılması ile ilgili endişe duymalımıyız? Tşkler

MEHMET ÜNVER
TEŞEKKÜR EDERİM: Yönetimimiz bu sene de sitemizin girişlerini güzel yeni yıl ışıklarıyla süslemiş. Yeni yılı ve yeni umutları temsil eden bu güzel ışıklandırma için teşekkür ederim. Mehmet Ünver.

osman günsalan
Çocuk oyun parklarının yanıbaşında bulunan sigaralıklı çöp kutularının kaldırılmasını ve oyun parklarına sigara içilmez uyarı levhalarının asılmasını rica ediyorum. C kapısından girdikten sonraki oyun parkında 3 adet sigaralıklı çöp kutusu var. Çocuğumu parkta oynatırken sigara dumanına maruz kalmak istemiyorum. Söz konusu çöp kutularının bulundukları yer ile ilgili resimler tarafımda mevcuttur.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
Dosya İndirme Panosu
- 2021 Hesap Yılı, 20 Şubat 2022 Olağan Genel Kurul Tutanağı
- tapu için ödeme evrakları 17
- 2021 YILI FAALİYET RAPORU
- ATA 2 MUHASEBESİ İLE ALAKASI OLMAYAN, İNTERNET SAYFASINA SEHVEN KONULMUŞ EVRAKLAR HAKKINDA
- 2019 Ve 2020 Hesap Yılı 7 Kasım 2021 Genel Kurul Tutanağı
- 2020 YILI FALİYET RAPORU
- 2019 YILI FALİYET RAPORU
- tapu için ödeme evrakları 16
- tapu için ödeme evrakları 15
- tapu için ödeme evrakları 14
- tapu için ödeme evrakları 13
- tapu için ödeme evrakları 12
- tapu için ödeme evrakları 11
- tapu için ödeme evrakları 10
- tapu için ödeme evrakları 9
- tapu için ödeme evrakları 8
- tapu için ödeme evrakları 7
- tapu için ödeme evrakları 6
- tapu için ödeme evrakları 5
- tapu için ödeme evrakları 4
- tapu için ödeme evrakları 3
- tapu için ödeme evrakları 2
- tapu için ödeme evrakları 1
- Tasfiye İlanı
- 2018 Hesap Yılı, 5 Mayıs 2019 Genel Kurul Tutanağı
- İMAR BARIŞI ÖDEMESİ 2
- İMAR BARIŞI ÖDEMESİ 1
- YAPI KAYIT BELGESİ ÖDEMELERİ
- 2017 Hesap Yılı, 7 Ekim 2018 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı
- ANASÖZLEŞME
- 2017 Hesap Yılı, 6 Mayıs 2018 Genel Kurul Tutanağı
- 2016 Hesap Yılı, 28 Mayıs 2017 Genel Kurul Tutanağı
- 2015 Hesap Yılı, 30 Ekim 2016 Genel Kurul Tutanağı
- 15 Kasım 2015 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı
- 2014 Hesap Yılı, 26 Nisan 2015 Genel Kurul Tutanağı
- 2013 Hesap Yılı, 27 Nisan 2014 Genel Kurul Tutanağı
- 2012 Hesap Yılı, 28 Nisan 2013 Genel Kurul Tutanağı
- 2011 Hesap Yılı, 22 Nisan 2012 Genel Kurul Tutanağı
- Sticker Başvuru Formu
- 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu
- Kooperatifler Kanunu