İstanbul Hava Durumu
Anket
4. Sayısını yayınladığımız Ata 2 Yaşam Bültenimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 4,0848   4,0922
EURO 4,9862   4,9952
       
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 40
Dün: 106
Toplam: 50612
ATA-2 İMAR PLANLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
 
 

ATA-2 İMAR PLANLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

 

Ata-2 Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülaydın, 22 Kasım 2016 Salı günü saat 18.00’de  yönetim binasında kooperatif üyelerine yönelik bir toplantı düzenleyerek, siteye imar planları ve bunlara yapılmakta olan itirazlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Plan Proje Danışma Kurulu’nu oluşturan uzmanların da hazır bulunduğu toplantıya 40 civarında kooperatif ortağı katıldı. Toplantının başında, yönetime geldikleri ilk üç hafta boyunca yaptıkları çalışmalar ve genel durum hakkında bilgiler veren Başkan Ahmet Gülaydın, daha sonra esas konuya ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Yaptığı sunumda oluşturdukları Plan Proje Danışma Kurulu tarafından, 1/1000 ve 1/5000’lik imar planlarına yönelik çalışmalar ve bunlara yapılacak itirazlar ile ilgili bilgiler veren Gülaydın, çıkış noktalarının esas olarak önceki ve yeni planların arasındaki farklara dayandığını belirterek, bu farkların neler olduğu ve ne gibi sakıncalar doğurduğu bilgisini verdi.

Ahmet Gülaydın, panolara asılan planlar üzerinde itiraz noktalarını tek tek göstererek yaptığı detaylı karşılaştırma sonucunda, iki haftalık bir çalışma sonrasında hazırlanan dilekçelerin hem Üsküdar Belediyesi, hem de Büyükşehir Belediyesine, yasal süresi içerisinde 24 Kasım 2016 Perşembe günü teslim edileceği bilgisini verdi.

Daha sonra katılımcıların sunum ve diğer konulara ilişkin olarak sorduğu soruları yanıtlayan ve yeni yönetim kurulunun programı konusunda özet bilgiler veren Başkan Ahmet Gülaydın, katılan herkese teşekkür ederek, tapusu alınmış ve yaşanılabilir çağdaş bir Ata-2 Sitesinin temellerini atmak için hep beraber mücadele edeceklerini belirterek bu konuda tüm ortakların katkılarını beklediklerini bir kez daha vurgulayarak toplantıyı sonlandırdı.

 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE YAZDIĞIMIZ İTİRAZ DİLEKÇESİ 

 

SAYI: 6888                                                                                                                               24/11/2016                                                                                                                                                                                                                            

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İtiraz eden: SS ATA2 KONUT YAPI KOOP.

Konu: Kooperatifimiz arsasında İmar Planlarına uygun olarak 1991 yılından itibaren ruhsatlı yapılar inşa edilmiş, 13.04.1987 tt.li, 10.08.1987 tt.li ve 19.01.1998 tt.li imar planları  onaylanarak yürürlüğe girmiştir (Ek 10 – 11). 1/1000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap (Yavuztürk ve Bahçelievler Mahallelerinin Tamamı ile Küçüksu ve Hekimbaşı Mahallelerinin Bir Kısmı) 28/10/2016 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Aşağıda belirtilen hususlarda ruhsat alarak yaptığımız binalarımızın fiili konumu ile mevcut ve gelecekteki haklarımız açısından mağduriyetimizin giderilmesi amacıyla yasal süresi dahilinde itiraz dilekçesidir.

İtiraz nedenleri:

1) Plan Uygulama Hükümleri, Özel Hükümler 1.3 Sosyal Konut Alanı başlığı altındaki Plan Notunda; “Planlama alanında 1038/102 parselde %40 terk şartı sağlanmadan hiçbir imar uygulaması yapılamaz. %40 terkin sağlandığı ve bila bedel kamuya hibe ettiği bu alanda istisnai olarak alanın yaklaşık %17’si sosyal konut olarak düzenlenecek ve bu sadece bu terkli alandaki işgalcilerin toplulaşarak iskanı sağlanabilecektir.  Sosyal konut alanı hiçbir şekilde ticari amaçla ikinci şahıslara satılamaz. Sosyal konut yapılmaması durumunda bu alan terkin amacı doğrultusunda sosyal ve teknik donatı alanı olarak kullanılacaktır. Bu alanda kamu eliyle uygulama yapılacak olup, yapılaşma koşulları TAKS: 0.15 Yençok:15.50m’dir” denilmektedir. 

Ruhsat aşamasında emsal hesabında brüt parsel üzerinden uygulama yapılabilmesi için Boğaziçi Yasası Hükümlerine uyarak imar planı şartlarındaki terkin işlemini gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu plan notu ile kamuya terkin işleminde bila bedel hibe yapılması koşulu getirilmektedir. Bugüne kadar Ata2 Kooperatifinin ortakları yönetime hibe yetkisi vermemiştir. Genel Kurul yetkisi olmadan hibe yapılması mümkün değildir. Genel Kurulun bu yetkiyi vermeyeceği geçmiş genel kurul tutanakları ile sabittir. Hibe (Bağış) kelimesi bedelsiz veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemidir. Kamulaştırma ile ilgili hüküm ve koşullar da İmar Kanunu, Boğaziçi Kanunu ve Kamulaştırma Kanunu’na uygun olmalıdır. Bu kanunların teknik ve sosyal altyapı alanlarının kamulaştırılması ile ilgili hükümlerinde kamuya hibeden söz edilmemektedir. Kanunlarda yer almayan “… kamuya hibe ettiği …” ifadesi yerine “… kamuya terk ettiği …” ifadesinin gelmesi mevzuata uygun olacaktır.

Sonuç olarak; plan notundaki hibe ibaresinin kaldırılması ve mevzuata uygun hale getirilmesini,

 

2) 04/09/2013 tarihli eski planda olmayan bu planda açılan paftada belirtilen yol, fiili yapılanma ve kooperatifimiz tarafından düzenlenen ağaçlandırılan park alanının ve yönetim binamızın kısmen üstünden geçmektedir. Bu yolun kullanımı sadece site içi yol kapsamında olup, ana arter bağlantısı da bulunmamaktadır. Mevcut fiili durum dahilinde eski plandaki yol güzergahlarının korunması yeni açılan yolun iptalini, (Ek1a – Ek1b)

3) Takribi 12 bin kişinin ikamet ettiği Ata 2 Konut Yapı Kooperatifine hizmet vermeye çalışan mevcut yönetim binasının bulunduğu alanın Özel Sosyal Tesis Alanı olarak plana işlenmesini, (Ek2a – 2b)

4) 04/09/2013 planında Sosyal Tesis Alanı olarak gösterilen 1038 ada 121 parsel askıdaki planda Konut Alanı olarak planlanmıştır. Bu büyüklükteki kooperatif yerleşiminin sosyal tesise ihtiyacı olacağı kaçınılmazdır. 1038 ada 121 parselin 2013 planında belirtildiği gibi Özel Sosyal Tesis Alanı olarak plana işlenmesini (Ek3a – 3b),

5) Kooperatifimiz arsasında 1998 imar uygulaması yapılmış ve bu doğrultuda 102 parsel haricindeki diğer parsellerimizde plan şartları doğrultusunda gerekli kamu terkinleri gerçekleştirmiştir. Ancak askıdaki planda ise bazı yollar 1998 planından farklıdır istikamet farklılıkları ihdas, terk gibi bulunmakta, bu plan şartlarında yapılacak imar uygulamasında; hem gereksiz yere yeniden ihdasa, hem de bazı ruhsatlı yapılarımızın çekme mesafesi dışında kalmasına neden olacaktır. Dolayısıyla yasal şartlarda zamanında yapılan fiili olarak da yapılanması gerçekleşmiş bu kısımlardaki yolların 1998 planındaki sınırlarına alınacak şekilde gerekli değişikliğin yapılmasını (Ek4),

6) Askıdaki plan ile 1998 planında olmayan bazı 7 metrelik yaya yollarının açıldığı görülmektedir. Önceki planlarda olmayan bu yollar nedeniyle bazı ruhsatlı yapılarımızın çekme mesafesi dışında kalmasına neden olacağından bu gereksiz yolların iptalini (Ek5),

7) 1/5000 Nazım İmar Planı ve 04/09/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planlarında dini tesis alanı bulunmakta idi. Bu planlar şartlarında, kooperatifimizce cami projeleri hazırlanmıştır. Askıya çıkan yeni planlarda ibadet alanı sınırları dini ve milli bayramlarda kooperatif sakinlerinin bir araya geldiği Atatürk heykelinin de bulunduğu alanı da içine alacak şekilde genişletilmiştir. Söz konusu ibadet alanının eski plan şartlarına getirilecek şekilde düzenlenmesini (Ek6a – Ek6b),

8) Eski 1038 ada 116 / yeni 1038 ada 145 parseldeki ticaret alanında 102 parselle 145 parselin tevhiden ifrazı gerekmektedir. Zaten söz konusu parselde Kavram Meslek Yüksek Okulu olarak proje tadilatı ve kat ilavesi ruhsatı belediyesince verilmiştir. Askıdaki plan notlarında 102 parselle tevhiden ifraz fiili olarak uygulanamaz hükmündedir. Ekli paftada belirtildiği gibi Ticaret Alanının kadastral sınırında muhafaza edilerek düzenlenmesini (Ek7a – Ek7b),

9) Plan notunun 1.3 maddesinde 1038 ada 102 parselin %40ının terki yapılmadan uygulama yapılamayacağı belirtilmiştir. 102 parselimizin plan şartlarında terk edilmesi gereken kısmı %40ın üzerindedir. Kooperatifimiz bilindiği gibi yasal olarak ruhsat almış,  yapılanmasını bitirmiş, tüm alt yapısını, yollarını, park alanı, çocuk bahçesi, spor alanları vb. alanların peyzajını kendi imkanlarıyla düzenlemiş, gerçekleştirmiş ve senelerce bakımını da yapmıştır. 12 bin kişinin yaşadığı kooperatifimiz ortaklarının tartışılmaz bir şekilde Sosyal Tesis, Rekreasyon ve Spor Alanlarına gereksiniminin olduğu aşikardır. Üzerinde fiili olarak açık spor alanı bulunan Ekli paftada belirtilen alanın Özel Spor Alanı olarak düzenlenmesini, yine Ekli paftasında belirtildiği gibi daha önceki planlarda Rekreasyon Alanı olarak planlanmış olan alanın Özel Sosyal Tesis ve Rekreasyon Alanı olarak fonksiyon değişikliği yapılmasını (Ek8a – 8b),

10) Önceki planlarda 10 m olarak planlanmış ve fiili olarak gerçekleşmiş Ekli paftasında belirtilen yol 15 m’ye çıkartılmış ve Küçüksu bağlantı yoluna bağlanmıştır. Bu noktada mevcut yaya girişimiz vardır. Günlük 7000 araç giriş – çıkışının olduğu yerleşkemizde ana arter niteliğinde bulunan Küçüksu bağlantı yoluna direk bağlanması hem trafik açısından hem de yolun genişletilmesi dolayısıyla imar uygulama açısından sakınca doğuracaktır.  Ayrıca zaten Küçüksu bağlantı yolunu Bosna Bulvarına bağlanan planda 2 adet güzergah bulunmaktadır. Gereksiz yere genişletilen bu yolun 2013 plan şartlarında düzenlenmesini (Ek9) talep ediyoruz.

Yukarıda nedenlerini açıkça belirttiğimiz plan itirazlarımızın, mağduriyetimizin göz önüne alınarak değerlendirilmesini arz ederiz.

                                                                                                                            Saygılarımızla

                                                                                                                        Yönetim Kurulu adına

 

 

EKLER:            

Ek1) a) 2016 Uygulama İmar Planı

F22-d-17-c-4-d pafta

                                   b) 2013 Uygulama İmar          Planı

F22-d-17-c-4-d pafta

Ek2) a) 2016 Uygulama İmar Planı

F22-d-17-c-4-d pafta  

                                   b) 2013 Uygulama İmar          Planı

F22-d-17-c-4-d pafta

Ek3) a) 2016 Uygulama İmar Planı

 F22-d-17-c-4-d pafta

                                 b) 2013 Uygulama İmar            Planı

F22-d-17-c-4-d pafta

Ek4) İstikamet Çakıştırma Paftası

Ek5) 2016 Uygulama İmar Planı

                                   F22-d-17c-4d pafta

         F22-d-22b-1a pafta       

Ek6 a) 2016 Uygulama İmar   Planı

           F22-d-22b-1a pafta     

        b) 2013 Uygulama İmar Planı

            F22-d-22b-1a pafta

Ek7 a) 2016 Uygulama İmar Planı

             F22-d-22b-1a pafta   

        b) 2013 Uygulama İmar Planı

F22-d-22b-1a pafta

Ek 8 a) 2016 Uygulama İmar Planı

             F22-d-22b-1a pafta   

        b) 2016 Uygulama İmar Planı

F22-d-22b-1a pafta

Ek9 a)  2016 İmar Uygulama Planı

             F22-d-17c-4d / F-22d-17c-4c

F22-d-22b-1a / F-22d-22b-1b

        b) 2013 Uygulama İmar Planı   

           F22-d-17c-4d / F-22d-17c-4c

                                      F22-d-22b-1a / F-22d-22b-1b

Ek10) 19/04/1988 tarihli İnşaat İstikamet Rölevesi

Ek11) 29/05/1988 tarihli İmar Durumu

 


Okunma Sayısı: 1037Yazdır

 

 DİĞER HABERLER

Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
cem çetinkaya
Merhabalar Yıllar önce çıkan bir kanuna göre apartmanlarda pay ölçer takması zorunlu hale getirildi. Fakat Ata2 gibi eski sitelerde apartmanlar bu kanuna uymadı. Ben sabah 7 de evden çıkıp akşam 8.30 da geliyorum. Ayda ödediğim yakıt parası 300 liradan aşağı düşmüyor. Bu konuda firmalarla anlaşıp apartmanlara yol gösterir misiniz ? saygılarımla

recep uysaler
Öncelikle yapacagınız çalışmalarda tüm ekibinize ve sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum.Ben ayçiçeği sokakkta oturan bir kiracıyım..yaklasık on yıldır aynı yerde ikamet ediyorum.Sitemize yakın bir okuldada öğretmen olarak çalışmaktayım..Çıkış kapısı olarak D kapısını kullanıyorum.Kapıdan çıkarken gerek sağa (migros tarafına).gerek düz devam edersenyolların son derece bozuk ve düzensiz olduğunu görüyoruz.Sanırım yol bakımları Üsküdar Belediyesi tarafından yapılıyor.Girişimde bulunarak bir çözüm bulunacagına inanıyorum...Böyle bir siteye bu durum bence yakışmıyor..Şimdiden teşekkür eder kolaylıklar dilerim..Saygılarımla...

Durmuş Uludağ
Yeni web sitesini beğendim.Güncel olmasını diliyorum.Başarılar,kolay gelsin.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler